Basın Bültenleri

Uluslararası Basın Bildirisi – Akdeniz’in Önemli Yaşam Alanları ve Yabancı Türler Sempozyumu

Akdeniz’in Önemli Yaşam Alanları ve Yabancı Türler Sempozyumu: Denizel Biyolojik Çeşitliliğin Korunmasına Dair Bilim Toplantısı

Tüm Akdeniz ülkelerinden gelen bilim insanları ve araştırmacılar, denizel biyolojik çeşitliliğinin korunması için bilgi alışverişinde bulunmak, Akdeniz’in çevresel durumunu iyileştirmek ve işbirliğini geliştirmek amacıyla, 14-18 Ocak 2019 tarihlerinde Antalya’da buluşuyor.

14 Ocak 2019 Antalya, Türkiye – Akdeniz’deki deniz ve kıyı alanlarının iyileştirilmesi konusu, bir BM Çevre bölgesel deniz programı olan Akdeniz Eylem Planı’nın (MAP) öncelikli hedefi olmaya devam ediyor. Biyoçeşitlilik hakkındaki bilginin geliştirilmesi ve paylaşılması, bu hedefe ulaşmak için kilit bir faaliyet oluşturuyor.

Bu bağlamda, Akdeniz Biyolojik Çeşitlilik Merkezi (MAP) ve Özel Koruma Alanları Bölgesel Aktivite Merkezi (SPA / RAC) öncülüğünde, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) işbirliğinde, Akdeniz’in önemli yaşam alanları ve yabancı türler sempozyumunu düzenliyor:

  • Akdeniz’in Deniz Bitkileri Sempozyumu (14 – 15 Ocak 2019)
  • Mercanlar ve Korallijenli Diğer Biyolojik Türlerin Korunmasına İlişkin 3. Akdeniz Sempozyumu (15 – 16 Ocak 2019)
  • Karanlık Yaşam Alanlarının Korunmasına İlişkin 2. Akdeniz Sempozyumu (16 Ocak 2019)
  • Yabancı Türler 1. Akdeniz Sempozyumu (17 – 18 Ocak 2019)
Basın bülteni için lütfen tıklayınız.

Basın Bülteni – Karadeniz Yunusları Uçaktan Sayılacak

Karadeniz’e kıyısı olan dört ülkeden Türkiye, Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna’nın katılımıyla Karadeniz’de yaşayan yunus popülasyonlarının miktarı belirlenecek. Geçen yaz Türk Deniz Araştırmaları Vakfı’nın (TÜDAV) da destek verdiği, ACCOBAMS’ın tüm Akdeniz’deki deniz memelilerinin dağılımı ve miktarını ortaya koymayı hedefleyen projesinin ardından, bu sene de Karadeniz’de çalışma yapılacak.

2019 yılının yaz mevsiminde başlayacak saha çalışmaları iki uçakla Türkiye, Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna karasuları ve ekonomik münhasır bölgelerinde yapılacak. CeNoBS adlı projenin Karadeniz’de yaşayan deniz memelilerinin dağılımı ve miktarı hakkında geniş ölçekte yapılacak ilk çalışma olması açısından öne çıkıyor. Proje sonuçları ise, bölgesel düzeyde yunusların miktarlarını ve korunma durumlarını anlamak için temel verileri sağlayacak.

Projenin Türkiye ayağında Türk Deniz Araştırmaları Vakfı ve KTÜ Deniz Bilimleri Fakültesi görevli olup iki yıllık projede ayrıca yunusların balıkçılık sırasında tesadüfi ağa yakalanmaları ve deniz gürültüsü hakkında da veri toplanacak. Yaklaşık 500 bin avroluk projenin finansmanını Avrupa Birliği’nin Çevre Genel Müdürlüğü üstlenecek.

“Böyle bir proje daha önce Karadeniz’de hiç yapılmadı.”

TÜDAV Genel Kurul Üyesi ve İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayhan Dede, “Deniz memelilerinin popülasyon büyüklükleri hakkında yapılacak çalışmalar, yunusların bir günde kat edebildikleri mesafe göz önüne alındığında oldukça zordur. Geniş katılımlı böyle proje daha önce Karadeniz’de hiç yapılamadı. Her ne kadar Karadeniz’de üç yunus türünün popülasyonlarının miktarı kesin olarak bilinmese de, çalışmalara göre afalina için birkaç bin, mutur için birkaç bin ile on binler, tırtak için ise birkaç on bin rakamları telaffuz edilmektedir. Ancak bu proje ile gerçek bilimsel rakamlara ulaşabileceğiz.” dedi.

 “Karadeniz yunusları birçok nedenle tehdit altında”

TÜDAV Başkan Yardımcısı ve İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arda Tonay, “Denizlerimizdeki yunus avcılığı 1983’te yasaklanmıştır. Sadece 1970 ile 1983 yılları arasında Türkiye’de 25 bin 678 ton yunus avlanmıştır. 20. yüzyılda Karadeniz’de 4-5 milyon adet avlandığı tahmin edilmektedir. Bu yok edici aşırı avcılık nedeni ile yunus popülasyonları aşırı derece tahrip edilmiş ve nesli tehlike altına girmiştir. Ancak Karadeniz yunusları birçok nedenle halen tehdit altındadır. Bu tehditlerin başında tesadüfi ağa yakalanma gelmektedir. Özellikle dip uzatma ağları ile yapılan avcılık nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin mutur ve afalina türü yunusun tesadüfi ağa yakalanarak öldüğü tahmin edilmekte, 2003-2016 yılları arasında sadece Batı Karadeniz’de 1243 adet ölü ve canlı yunusun karaya vurduğu tespit edilmiştir. Kirlilik, aşırı balıkçılık nedeniyle besin yetersizliği ve salgın hastalıklar nedeniyle kitlesel ölümler ise diğer tehdit unsurlarıdır,” dedi.

“Ancak ekosistemin bütün parçalarını koruyarak biyoçeşitliliği koruyabiliriz”

ACCOBAMS Bilimsel Komite Başkan Yardımcısı, TÜDAV Genel Kurul Üyesi ve İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Ayaka A. Öztürk, “Azalan balık stoklarından dolayı yunus ve balıkçılar arasındaki etkileşim arttı, dolasıyla yunusların görünürlüğü de arttı. Yunus türlerinin avlanması 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’na göre yasaktır. Ülkemiz, Barcelona, Bern, CITES ve ACCOBAMS gibi uluslararası sözleşmelere taraf olmuş. Bu anlaşmalara göre yunus türleri “kesinlikle korunan türler” olarak tanımlanmış, Karadeniz popülasyonları IUCN kırmızı listesinde (mutur ve afalina nesli tehlike altında EN, tırtak hassas olarak VU) yer almaktadırlar. Yani hiçbir koşulda yunusların avlanmasının önünün açılması yasal ve bilimsel olarak mümkün değildir. Ancak ekosistemin bütün parçalarını koruyarak biyoçeşitliliği koruyabiliriz.”

Karadeniz için asıl tehdit aşırı avcılık, kirlilik ve hatalı balıkçılık politikalarıdır

Son yıllarda özellikle Karadeniz’deki balıkçılık kooperatiflerinin ve bazı akademik kurum üyelerinin, uzmanlık alanları olmamasına rağmen, balık popülasyonlarını azalttığı iddiasıyla birlikte dile getirdiği yunusların çok arttığı ve toplu avlanması gerekliliğine dair söylemleri hiçbir bilimsel temeli olmayan, dahil oldukları kurumlar açısından da talihsiz açıklamalardır. Beş yıl önce TÜDAV’ın yine bu söylemlere karşı yayınladığı “Yunus yoksa balık da yok*” başlıklı basın bülteninde belirtildiği üzere; “Yunuslar balık değil, bizler gibi memeli oldukları için balıklar gibi binlerce yumurta bırakarak üremezler. Dolayısıyla yunusların denizlerimizde ‘anormal artmaları’ mümkün değildir”. Balıkların sonunu getiren ve balıkçıya asıl zarar veren, aşırı avlanma, hatalı balıkçılık politikaları ve kirlilik iken cezayı yunusa kesmeye çalışmak en hafif tabiriyle ‘cambaza bak oyunu’dur. 40m’lik bir gırgır teknesi günde en az 4-6 ton hamsi avlarken, yunusun midesindeki balığa göz dikmek ise akla ve sağduyuya aykırıdır. Özellikle de Türkiye’de avlanan 150bin ton hamsinin yarısının balık unu fabrikalarına gittiği biliniyorken…

Medya mensuplarının konunun uzmanlarına mikrofon uzatacakları, bilim insanlarımızın bilim etiğine uygun olarak kendi uzmanlık alanları üzerine açıklama yapacakları, Balıkçılık Kooperatifi başkanlarının balıkçılığımızın esas sorunları olan aşırı avcılık, av yasaklarına uyulmaması, üreme boyuna gelmemiş yavru balık avcılığı ve kirlilik gibi konular üzerine açıklamalar yapacakları ve Karadeniz’de halen mevcut olmayan Deniz Koruma Alanları talep edecekleri günleri hep beraber görme ümidiyle, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı olarak konunun her zaman takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz.

* 30 Eylül 2013 tarihli “Yunus yoksa balık da yok!” başlıklı kamuoyu açıklaması: http://tudav.org/calismalar/denizel-biyocesitlilik/deniz-memelileri-calismalari/yunus-yoksa-balik-da-yok/

Uluslararası Basın Bildirisi – Karadeniz’in Korunması için İşbirliği Projesi ANEMONE

Köstence19 Ekim 2018

ULUSLARARASI BASIN BÜLTENİ

Yeni bir Avrupa Projesi Başlangıç (Kick-Off) Toplantısı duyurusu: Karadeniz’in Korunması için İşbirliği Projesi ANEMONE: Karadeniz Ekosisteminin İnsan Baskısına Karşı Hassasiyetinin Değerlendirilmesi.

22-23 Ekim 2018 tarihleri arasında ANEMONE Projesindeki ortaklar Kick-Off Toplantısı için Köstence, Romanya’da toplanıyor.

ANEMONE Projesi, ortakların işbirliği içerisinde, Karadeniz’in Ortak İzleme programıyla ilgili uygun bir strateji sunması amaçlanmaktadır. Karadeniz’in statüsünü en doğru şekilde değerlendirmek ve ileride daha iyi aksiyonlar alabilmek adına, en uygun ortak karar kriterlerini kullanacaklardır.

Proje, Karadeniz Havzasında (bilim adamları ve paydaşların iletişim ağı oluşumu, forumların yapılması ve kalıcı ortaklığın kurulması), gelişmiş bilgi ve becerileri sayesinde daha iyi araştırmalarla ve yenilikçilik anlayışıyla uygun yöntembilimi kurup, sınır ötesi temaslar kurulmasını amaçlamaktadır. Araştırmanın aynı zamanda pilot projeler, paylaşılan araçlar, çevrimiçi açık erişim kaynakları sayesinde somut ve görünür hale getirilmesi hedeflenmektedir.

Proje, Ulusal Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü ‘’Grigore Antipa’’- NIMRD, Romanya ev sahipliğinde ve projenin ortakları olan Romanya (Mare Nostrum Sivil Toplum Örgütü), Bulgaristan (Okyanus Bilimler Enstitüsü – IO, Bulgaristan Bilimler Akademisi – BAS), Türkiye (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu – TUBITAK , Marmara Araştırma Merkezi – MAM ve Türk Deniz Araştırmaları Vakfı – TÜDAV) ve Ukrayna (Ukrayna Ekolojik Deniz Biyolojisi Merkezi – UkrSCES) ile koordine edilmektedir.

ANEMONE projesi, Karadeniz Havzası Ortak Koordinasyon Programı 2014-2020 aracılığıyla finanse edilmektedir, bu programın önceliği: 2. Karadeniz Havzası’nda çevresel korumanın koordinasyonu ve deniz çöplerinin azaltılması olup, programın özel hedefi ise: 2.1. Ortak çevresel izlemeyi iyileştirmek ve 26.07.2018 – 25.11.2020 tarihleri arasında uygulanacak olmasıdır.

BASIN KONFERANSI 23 Ekim Salı günü saat 11:00’de, IBIS HOTEL, Köstence, Amfitiyatro Salonu’nda yapılacağı duyrulur.

Kontak Bilgisi:

Proje Koordinatörü: Dr. Laura Boicenco, NIMRD “Grigore Antipa“, e-mail:

Dr. Magda Nenciu, tel. 0766.734.030, e-mail: ,

Dr. Mariana Golumbeanu, e-mail:

Basın Bülteni – Akdenizde Yaşayan Taş Mercan Kolonileri İklim Değişikliği Nedeniyle Ölmeye Başladı

Taş mercan (Cladocora caespitosa) Akdeniz’de yaşayan tek mercan türüdür ve deniz ekosisteminde binlerce denizel türe üreme ve beslenme döneminde ev sahipliği yapar. Türk Deniz Araştırmaları Vakfından yapılan açıklamaya göre son on yılda, iklim değişikliğine bağlı olarak taş mercan kolonilerinin ölmeye başladığı tespit edildi.

Akdeniz’de sadece tek bir taş mercan türü yaşadığından dolayı endemik olan bu tür, 16 ile 30° C sıcaklar arasında, 5 ila 40 metre derinliklerde bulunur. Taş mercan kolonilerinin ani sıcaklık değişimi ve sıcaklık artışı nedeniyle beyazlamaya başladığını ayrıca Gorgonlar’da da zaman zaman ölümlerin görüldüğü tespit edilmiştir. Gökçeada civarındaki taş mercan kolonilerinin en az  %15’i etkilenmiş olup, bu ölümlerin %67’si yakın zamanda gerçekleşmiştir. Mercan ölümlerine, okyanuslardaki mercan resiflerinde olduğu gibi iklim değişikliğine bağlı olarak sıcaklığın ani değişimi ve sudaki asitleşmenin sebep olduğu görülmektedir.

Türkiye kıyılarında 30 yıl önce yoğun olarak 10 metrelik sığ sularda bulunan bu tür günümüzde daha derinlerde görülmekte ayrıca koloni yoğunluğu da azalmaktadır. Bu nedenle türün koruma altına alınarak başta trol balıkçılığı ve karasal kirlenmeden etkilenmemesi için gerekli tedbirlerin alınması önerilmektedir.

Gördüğünüz mercan ölümlerini mümkünse fotoğraflayıp konum bilgisi ile lütfen TÜDAV’a bildiriniz.

Denizlerin Asidifikasyonu: Denizler, atmosferdeki karbondioksitin büyük oranda emilimini sağlarlar. Karbondioksit su yüzeyi tarafından emildiği zaman kimyasal tepkimelere girerek karbonik asite dönüşür ve deniz suyu pH’sının azalmasını neden olur. Bu olaya denizlerin asidifikasyonu denir. Karbondioksit artışı okyanuslardaki küresel karbon döngüsünün değişmesine neden olur. Kalsiyum karbonatın deniz suyu pH’sının düşmesine paralel olarak azalması sonucu en çok gözlemlenen olaylar denizel planktonun, bentik yumuşakçaların, derisidikenlilerin ve resiflerin kabuk ve iskelet formlarının zarar görmesidir. Asidifikasyon, midye, mercan ve deniz tarağı gibi büyümek veya kabuk oluşturmak için kalsiyum kullanan pek çok canlının, artan asit miktarı sebebiyle bunu başaramamalarına sebep olmaktadır.

 

Uluslararası Ortak Basın Bildirisi – Akdeniz’deki Toksin İçeren Zehirli Yabancı Türler Hakkında

Akdeniz’de yaklaşık 1.000 kadar yabancı türün yaşadığı bildirilmiştir. Bu sayı, diğer Avrupa denizleri toplamından çok daha fazladır. Yabancı istilacı denizel türlerin küçük bir kısmının, zehirli olmaları nedeniyle insan sağlığı üzerinde tehlikeli etkileri vardır. Son günlerde, balon balığı tüketen üç Libyalı balıkçının ölüm haberi, medyanın ve halkın dikkatini çekmiştir. Biz deniz bilimciler, üzerinde çalıştığımız yabancı türlerle ilgili bilgileri kullanarak, bu yeni sağlık tehditleri hakkında halka doğru bilgiler sağlamayı amaçlıyoruz.

Akdeniz’de kaydedilen yabancı türler arasında, insan sağlığını tehlikeye atabilen 10 tür belirlenmiştir – bunların yedisi balık, diğerleri denizkestanesi, denizanası ve benzeri organizmalardır. Bunların çoğuna ya bin yıl öncesine ait kayıtlarda rastlanmış ya da son on yılda bu türlerin yayılımları büyük ölçüde artmıştır. Hepsi Hint Okyanusu veya Hint-Batı Pasifik Okyanusu kökenlidir ve Süveyş Kanalı aracılığıyla Akdeniz’e giriş yaptıkları bilinmektedir. Dört tür Doğu Akdeniz (Levant) ve Tunus’ta dağılım gösterirken, diğerleri (örn. Balon balığı Lagocephalus sceleratus, beyaz sokar balığı Siganus luridus, esmer sokar balığı Siganus rivulatus, göçmen denizanası Rhopilema nomadica ve aslanbalığı Pterois miles), Akdeniz’in batı ve kuzeyinde de görülebilmektedir. Ancak bu türlerin en büyük popülasyonları Doğu Akdeniz’dedir. Yükselen sıcaklıklar ile bu termofilik (sıcak seven) türlerin yayılım alanlarını daha çok genişletmesi muhtemeldir.

Uluslararası Ortak Basın Bülteni için lütfen tıklayınız

Basın Bülteni – Türk Balıkçıları Afrika-Moritanya’da Balık Avlıyor

Türk balıkçılar ilk kez 2015 yılında gittikleri Moritanya’da 52 tekne ile avcılık yapıyor. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı, Türk balıkçılarının açık denizlerde ve okyanuslarda balıkçılık yapmasını desteklerken, başta Batı Afrika kıyısındaki ülkeler olmak üzere diğer kıyı ülkeleriyle ikili işbirliğinin bir an önce imzalanmasını öneriyor.

Ağırlıklı olarak gırgır teknelerinden oluşan Türk balıkçı filosu trol teknelerine de sahip. Halen 1000 kadar Türk balıkçı bu teknelerde çalışırken, bir o kadar da Moritanyalı balıkçı Türk teknelerinde çalışıyor. Ayrıca ülkede bulunan dört adet balık unu ve balık yağı fabrikası da Türklere ait. Toplam tahminen 200 milyon dolarlık bir yatırıma sahip olan Türk şirketleri bu ülkede devlet veya özel şirketlerden kota alarak balıkçılık yapıyor. Balıkçılık yapılan alan Moritanya kıyı bölgesi dışında kalırken, Türk balıkçılarla çalışan en az 1000 Moritanyalı tayfa da balıkçılık yaparak yeni bir meslek öğrenmiş oluyor.

Moritanya değişik akıntılar nedeniyle verimli balıkçılık kaynaklarına sahip. En çok avlanan balıklar ise hamsi, sardalya, tirsi ve diğer göçmen balıklardır. Bu ülke yıllık 1.500.000 ton balık miktarıyla büyük bir rezerve sahiptir. Bu zengin balık yataklarını avlayamayan Moritanya, diğer ülkelere para karşılığında kota satarak balık avlama izni vermektedir. Bu kotayı başta Çin ve Avrupa Birliği ülkeleri alarak avcılığı sürdürüyorlar. Türkler ise en son bu ülkede avcılık yapanlar arasında bulunuyor. Türkiye ile Moritanya arasında imzalanması gereken ikili balıkçılık anlaşması ise şimdilik beklemede.

Basın Bülteni – Akdeniz’deki Balina ve Yunuslar Uçaktan Sayıldı

31.08.2016

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV)’nın da araştırmacı ve lojistik olarak destek verdiği, ACCOBAMS’ın tüm Akdeniz’deki deniz memelilerinin dağılımı ve miktarını ortaya koymayı hedefleyen uluslararası projesinin (ASI-ACCOBAMS Survey Initiative) Türkiye ayağı tamamlandı.

Haziran ayında başlayan saha çalışmaları Ağustos ayında sona erdi. Akdeniz ve Karadeniz ülkelerinden 100’den fazla uzman, 8 uçakla havadan sayımların dışında pasif akustik izleme ile denizden 5 tekne kullanıldı. ACCOBAMS Survey Initiative (ASI) Akdeniz’de yaşayan deniz memelilerinin dağılımı ve miktarı hakkında tüm Akdeniz’de aynı anda yapılan ilk çalışma olması açısından öne çıkıyor. Proje sonuçları ise, bölgesel düzeyde balina ve yunusların miktarlarını ve korunma durumlarını anlamak için temel verileri sağlayacak.

Milyon avroluk proje, TÜDAV’ın 10 yıldır partneri olduğu, geçen yıl Türkiye’nin de imzaladığı Karadeniz, Akdeniz ve Mücavir Atlantik Deniz Bölgesi’ndeki Deniz Memelilerinin Korunmasına Dair Anlaşma (ACCOBAMS – Agreement on the Conservation of Cetaceans in the Black Sea, Mediterranean Sea and Contiguous Atlantic Area) Sekretaryası tarafından geliştirildi ve gerçekleştirildi. Proje İdare Komitesinde ise Akdeniz’de çalışan başlıca enstitü ve araştırma kurumları yer aldı. Proje finansmanı MAVA Vakfı, Monako Prensi II Albert Vakfı, IFAW ve İspanya, Fransa, İtalya, Monako devlet kurumlarının desteğiyle sağlandı.

TÜDAV Genel Kurul Üyeleri; İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyelerinden Dr. Ayaka Amaha ÖZTÜRK koordinatörlüğünde, Doç. Dr. Ayhan DEDE, Doç. Dr. Arda M. TONAY ve T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü’nden Vet. Hek. Dr. Erdem DANYER’in katılımı ile tüm Ege Denizi ve Kuzeydoğu Akdeniz sayımları tamamlandı. Gözlemciler deniz memelileri dışında kuşlar, köpekbalıkları, deniz kaplumbağaları ve yüzen çöpler hakkında da veri topladı. Proje sonuçları ACCOBAMS tarafından yayınladığı zaman kamuoyu ile bilgiler paylaşılacaktır. Projenin önümüzdeki yıllarda Karadeniz ayağı için çalışmalar devam etmektedir.

Akdeniz ve deniz memelileri hakkında

Akdeniz, dünya okyanuslarının sadece %1 kadar bir alanı kaplasa da dünya deniz biyoçeşitliliğini %10’nuna ev sahipliği yapmaktadır. Balinalar ve yunuslar Akdeniz ve Karadeniz ülkelerinin doğal mirasının vazgeçilmez parçaları olup, deniz ekosisteminin dengesini sağlamaktadırlar. Ancak ne yazık ki deniz trafiği, tesadüfi ağa yakalanma, habitat kaybı, akustik gürültü, kimyasal kirlilik gibi bir çeok nedenle nesilleri tehlike altındadır. Karadeniz ve Akdeniz’de en az 21 tür yunus ve balina kaydedilmişken, bunların 7’si düzenli olarak gözlenmektedir.

TÜDAV hakkında:

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV), 20 yılı aşkın süredir Türkiye denizlerinde araştırma, koruma ve eğitim amaçlı  çalışmalar yapmaktadır. Vakıf şimdiye dek 55 kitap çıkarmış olup bunun 30 adedi İngilizcedir. TÜDAV, ACCOBAMS, UNEP, MedPAN ve CIESM gibi uluslararası kuruluşlar ile ortak projelere imza atan, dünya çapında da çalışmaları takip edilen bir kurumdur.Vakıf İngilizce olarak  dört ayda bir “Journal of Black and Mediterranean Environment” isimli bir dergi de çıkartmaktadır. TÜDAV Türkiye’nin ilk Antarktika seferine de öncülük etmiştir.

Proje tanıtım videosu

Proje tanıtım broşürü

©ACCOBAMS C. Ryan

 ©ACCOBAMS G. Doremus

Basın Bülteni – Araştırmacılar, STK’lar ve Balıkçılar Akdeniz’de hedef dışı avcılığı azaltmak için el ele verdi

12.07.2018

Araştırmacılar, STK’lar ve Balıkçılar Akdeniz’de hedef dışı avcılığı azaltmak için el ele verdi

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı tarafından 9 Temmuz 2018 tarihinde İstanbul, Taksim’de bir başlangıç çalıştayı düzenlendi. Akdeniz’de hedef dışı avcılığın boyutlarını anlamak ve azaltma çalışmalarını test edebilmek için DEKAMER, Doğa Derneği, WWF Türkiye ve TÜDAV işbirliğinde çalışmalar yürütülecek.

Hedef dışı avcılık;  hedef olmayan türlerin tesadüfen yakalandığı bir balıkçılık sorunudur. Her yıl yunuslar, deniz kaplumbağaları, kuşlar, köpekbalıkları ve vatozlar gibi binlerce hassas tür balıkçı ağlarına takılmakta ve çoğunlukla bu durum ölümleri ile sonuçlanmaktadır. Hedef dışı avcılık bu türlerin hayatta kalabilmeleri açısından en ciddi problemlerden biridir.

Akdeniz’de hedef dışı avcılığın boyutlarını anlamak ve azaltma çalışmalarını test edebilmek için üç proje alanları olarak Fas, Tunus ve Türkiye belirlenmiştir. MAVA Vakfı, “Akdeniz’de çeşitli hassas türlerin hedef dışı avlanmalarının anlaşılması ve azaltma denemesi – ortak çalışmaya dayalı yaklaşım “ adlı projeyi, FAO GFCM liderliğinde, Birdlife International, ACCOBAMS, UNEP-MAP, IUCN ve MEDASSET ortaklığında desteklemeye karar vermiştir. Projenin Türkiye ayağı TÜDAV, DEKAMER, Doğa Derneği ve WWF Türkiye tarafından yürütülecektir.

Proje ortaklarından biri olan ACCOBAMS, Akdeniz ve Karadeniz’deki deniz memelilerinin (balinalar ve yunuslar) korunmasına ilişkin bölgesel antlaşmanın adıdır. TÜDAV (Türk Deniz Araştırmaları Vakfı), 10 yılı aşkın süredir ACCOBAMS’ın ortağı olup, bu kapsamda 9 Temmuz 2018 tarihinde Taksim, Istanbul’da bir başlangıç çalıştayı düzenledi. Çalıştaya projenin hedefine nasıl ulaşılacağını tartışmak üzere üniversiteler, STK’lar, Sahil Güvenlik ve uluslararası kurumlardan 36 uzman katıldı.

Hedef dışı av verilerinin toplanması ve balıkçılar ile yapılacak görüşmeler, Ege ve Akdeniz’den seçilen limanlardaki balıkçı teknelerine görevlendirilecek gözlemciler tarafından yapılacak. Projede, balıkçılar ile birlikte düzenlenecek olan çalıştaylar ile, eğitim çalışmaları ve balıkçılık aktiviteleri sırasında uygulanacak olan olası azaltmalar test edilecek.

Hedef dışı avın azaltılması, sürdürülebilir balıkçılık için önemlidir. Kaplumbağalar ve yunuslar gibi hassas megafauna olmadan deniz ekosistemimiz sağlıklı bir şekilde işleyemez. Bu hedefe ulaşmak için balıkçılar ile işbirliği yapabilmeyi umuyoruz. Proje, denizlerimizdeki değerli deniz yaşamını korumak için deneyimlerimizi paylaşmak adına 2020 yılına kadar devam edecektir.

Basın Bülteni – Akdeniz için Denizanası UYARISI!

27.06.2018

Akdeniz için Denizanası UYARISI!

Ömürleri yaklaşık bir yıl olan ve tüm dünya denizlerinde bulunan Pusula denizanası Chrysaora hysoscella (Linnaeus, 1766) Türkiye sularında Akdeniz ve Ege Denizi’nde ve 2000’li yıllardan itibaren de Marmara Denizi’nde yaygın olarak görülmektedir. Genellikle Temmuz-Eylül ayları arasında görülen Pusula denizanası ihbarları ve bazı yaralanma vakaları son 2-3 gündür Akdeniz kıyılarımızdan  bildirilmektedir. Şu anda Antalya deniz ve sahillerinden sıkça denizanası ve temasıyla yakınmaları olan kişilerin ihbarları gelmektedir. Antalya Körfezi’nde tespit edilen pusula denizanası ile ilgili türün tespitinde rol oynayan karakteristik özellikler aşağıdaki gibidir:

  • Şemsiyesi (Diski) 30-50 cm çapındadır.
  • Kahverengi, sarı, kırmızı tonlarda olabilir.
  • Şemsiyesi etrafında V şeklinde kırmızımsı, kahverengi şeritler bulunur.
  • 24 uzun tentakül ve 4 ağız lobuna sahiptir.

Diğer zehirli denizanası türleri gibi insan sağlığı üzerine olumsuz etkileri olabilir. Canlının vücutta temas ettiği yerde  ciltte ağrı, kaşıntı, kızarıklık, yanma, hafif şişlik, kamçı izine benzeyen lekeler ve yüzeysel yaralar benzeri yakınmalar gelişebilir. Artan deniz suyu sıcaklıklarıyla denizanası artışının ilerleyen günlerde daha da artması olasıdır.

Sağlığımız için dikkatli olalım… Lütfen temastan kaçının

Bu türle temas edildiğinde uzantılarındaki yakıcı kapsüllerin deriye nüfus etmesi ile şikayetler başlar. 7 den 70’e tüm yaş grubu etkilenebilir. Küçük çocuklar, yaşlılar, kol, bacak, gövde, yüzün daha geniş bir alanın etkilendiği yaralanmalarda belirti ve bulgular daha şiddetli görülebilir. Ayrıca nadir olarak alerjiye yatkın bireylerde daha ciddi seyrederek ve hayatı tehdit edebilir. Sıkça karşılaşılan klinik yakınma ve bulgular ciltte kızarıklık, kaşıntı, ağrı, yanma ve sıcak suyla haşlanmaya benzer su toplaması benzeri lezyonlardır. İlave olarak baş dönmesi, bulantı, kusma, düşük tansiyon, çarpıntı, nefes darlığı gibi daha şiddetli bulgularla da ortaya çıkabilir. Sıklıkla yakınmalar temastan sonra ilk 1-10 dakika içinde başlar ve birkaç gün sürebilir. Bir bilimsel araştırmada 25 gönüllü katılımcıda bu tür denizanasının deri ve uzantıları üzerine toksik etkileri değerlendirilmiştir. Sonuçta gönüllülerde denizanası ile temastan sonraki ilk 40 saniye içinde deride kaşıntı ve yanma,  üç dakika sonra da kızarıklık ve su toplaması belirtileri gözlenmiştir. Katılımcıların beşinde 48 saat boyunca kaşıntı, kızarıklık ve ödem yakınmaları devam etmiştir.

“Yüzücülerin, dalgıçların, amatör veya profesyonel balıkçıların, cankurtaranların dikkatli olmaları ve denizanasıyla temastan kesinlikle kaçınmaları gerekir. Denizanalarının yakıcı kapsüllerinin zararlı etkisi kıyılara vurmuş ölü dahi olsa 48 saat sürebilir. Bu nedenle özellikle küçük çocukların oyun için dahi elle temas etmemeleri, temas etmişlerse, ellerini vücutlarına ve gözlerine sürmemeleri gerekir. Deride çıplak elle kaşıma ve ovuşturmak denizanasından daha çok sayıda yakıcı kapsülün  patlamasına  yanma, kızarıklık, kaşıntı gibi yakınmalarının artmasına yol açacaktır. Tatlı su ile yıkanmak daha çok kapsülü açığa çıkarak deriye nüfus etmesine neden olacağından, çeşme suyu, tatlı su, buzlu su, duş ile yıkanmaktan kaçınılmalıdır. Özellikle temas eden bölgenin önce deniz suyu ile ve ardından 15 dakikaya yakın süreyle bolca sirke ile yıkanması  tavsiye edilir. Kalan yakıcı kapsüller için tıraş köpüğü yardımıyla ciltten sıyrılarak uzaklaştırılması gerekmektedir. Ciddi yaralanmalarda tam teşekküllü sağlık kuruluşunda doktora başvurulmalıdır.”

Lütfen gözlemlerinizi bildirin…

Denizanalarının olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla izleme programlarının oluşturulması çok önemlidir. Bu nedenle başlattığımız “Antalya’nın Deniz ve Kıyılarının İklim Değişikliğine Adaptasyonu” AB Projesi (www.antalyadeniziklim.org) ve “Ulusal Denizanası ve Benzeri Türleri İzleme Programı” (www.yayakarsa.org) ile ilgili bilgi almak için lütfen web sayfalarımızı ziyaret edin. Jelimsi Organizmalar posteri için lütfen tıklayınız.

Deniz ve sahillerimizde denizanası görenlerin Vakfımıza  ihbarda bulunmasını rica ederiz…

email: ; Tel: 0216 4240772

Basın Bülteni – TUDAV 8 Haziran Dünya Okyanuslar Günü’nü kutladı

8 Haziran 2018

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV)

8 Haziran Dünya Okyanuslar Günü’nü kutladı

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV), tüketicilerin yaşamlarını iyileştirmeye odaklanan P&G markası Fairy’nin desteği ile 8 Haziran Cuma akşamı Dünya Okyanuslar Günü’nü Türk Balıkadamlar Kulübü’nde kutladı.

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk’ün ev sahipliğinde gerçekleşen kutlamaya Sualtı Federasyonu Başkanı, Norveç ve Japonya İstanbul Başkonsolosları, Uluslararası Karadeniz Komisyonu Başkanı, deniz bilimleri konusunda çalışan bilim insanları, marinacılar, yatçılar, yelkenciler, dalgıçlar, balıkçılar gibi denizi kullanan sektör temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Fairy’in, Türk denizlerinin korunmasına verdiği destek kapsamında gerçekleşen bu yılki 8 Haziran Dünya Okyanuslar Günü’nün ana teması “Denizlerdeki Plastik Kirliliğinin Önlenmesi” oldu. Toplantıya, Türk Deniz Araştırmaları Vakfına özel mesajı ile katılan Birleşmiş Milletler Denizler ve Okyanuslar Özel Temsilcisi Büyükelçi Peter THOMSON; “Vakfınızın okyanusları korumak için birden fazla projeye ortak olduğunu biliyorum ve takdir ediyorum. Bu projelerden biri de Akdeniz ve Karadeniz’i korumak amacıyla yürütülen Avrupa Birliği’nin “Marine Litter in European Seas” (Avrupa Denizlerinde Deniz Çöpleri) projesi. Bu projeye katıldığınız için vakfınızı kutluyorum” dedi ve şöyle devam etti:

“Türkiye etrafı 3 denizle çevrili bir ülke. Bu kıyılardaki nüfusun geçim kaynağı da balıkçılık ve turizm gibi çalışma alanları üzerinden bu denizlere bağlı. Bu nedenle TÜDAV’ın sürdürmekte olduğu deniz koruma çalışmalarını geliştirme, sürdürülebilir balıkçılığı destekleme ve bu alanda farkındalık yaratma çalışmaları büyük önem taşıyor. Bütün ülkeler; ekonomik kalkınmayı, sosyal kapsayıcılığı, geçim alanlarının korunması ve geliştirilmesini amaçlayan, denizlerin ve kıyıların çevresel sürdürülebilirliğini savunan, üretim ile koruma arasındaki dengeyi kuran “sürdürülebilir bir mavi ekonomi”yi desteklemelidir. Mavi ekonomiyi desteklemek için denizlere akan kara kaynaklı deniz kirlenmesini önlemeliyiz. Giderek artan miktarlarda arıtılmamış kanalizasyon sularının, tarımsal ve endüstriyel atıkların denize akıtılması sorununa ve tabii plastik kirliliğine çözümler bulmalıyız. Plastikler konusunda birçok önlem almamız gerekiyor. Burada mikro-plastik ve mikro-elyafların önemini unutmamalıyız. Birçok plastik kaynağını geri dönüştürebiliriz, nehirlerdeki plastiklerin denize dökülmesine engel olabiliriz, kıyı kentlerinin atık toplama alanlarında iyileştirmeler yapabiliriz, su arıtma tesislerindeki mikro-elyafların denize hareketini önleyebiliriz. Bu tür çözümler konusunda kamuoyu farkındalığı yaratmak için geniş kapsamlı kampanyalar düzenleyebiliriz. Harekete geçme zamanı gelmiştir. Bu alanda karşımıza çıkmakta olan bütün zorluklara rağmen iyi haberimiz, deniz ile insan arasındaki dengeye yeniden kavuşmaya yönelik bir planımızın var olması. Bu, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri No. 14’ün gerçekleştirilmesi planıdır. Planın amacı okyanusların kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılması. Bunun gerçekleştirilmesi için hepimiz İklim Değişikliği Paris Zirvesi kararlarına büyük bir sadakatle bağlı olmalı ve SDG İklim Hedefi’ni gerçekleştirmek için çalışmalıyız. Artık okyanusları koruma konusunu konuşacağımız günleri geride bıraktık, şimdi kurumlar ve bireyler olarak harekete geçmenin şart olduğu günleri yaşıyoruz. Hepinize verimli bir Dünya Okyanus Günü diliyorum. TÜDAV’a gerçekleştirdiği önemli çalışmalarında başarılar diliyorum. Sizlere de beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum”.

Toplantıda ayrıca Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) tarafından hazırlanan ve Türkiye’nin çeşitli sahil yerleşimlerinden katılımcıların mesajlarını içeren film, davetliler tarafından ilgiyle izlendi.

8 Haziran Dünya Okyanuslar Günü’ne ilgi her yıl artıyor

1992 yılında ABD merkezli bir Okyanus Projesi ile okyanus ve denizlerin korunması, sürdürülebilir balıkçılık, kirliliğin önlenmesi ve iklim değişikliği konusunda bilinç oluşturmayı amaçlayan bir süreç başladı. 2002 yılında Birleşmiş Milletler’in konu ile ilgilenmeye başlamasının ardından, Kanada tarafından 2008 yılında Birleşmiş Milletler Rio de Janeiro Dünya Zirvesi’nde Dünya Okyanuslar Günü’nün önerilip kabul edilmesi ile 8 Haziran Dünya Okyanuslar Günü olarak küresel bir boyut kazandı.

Söz konusu girişim, başlangıcından bugüne bütün dünyadan konu ile ilgili STK’lar, akvaryumlar, müzeler, üniversiteler, gençlik grupları, denizciler, dalgıçlar, yüzücüler ile denizcilik endüstrisinde yer alan kamu kuruluşları ve turizm sektörü de dahil olmak üzere 140 ülkeden yaklaşık iki binin üzerinde katılımcı ve örgütü kapsayacak şekilde büyüdü. Dünya Okyanuslar Günü, her yıl katılımcı ülke ve kuruluş sayısının arttığı çeşitli etkinliklerle dünya çapında kutlanıyor. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV), World Ocean Day web sitesinden de (http://www.worldoceansday.org) görülebileceği gibi ülkemizde bu konuda çeşitli etkinlikler düzenleyen Türkiye’den tek katılımcı STK olma özelliğini taşıyor.

Basın Bülteni – 12 Köpekbalığı türü daha koruma altında

20.04.2018

TÜRK DENİZ ARAŞTIRMALARI VAKFI 12 KÖPEKBALIĞI TÜRÜNÜN DAHA

KORUMA ALTINA ALINMASINI SAĞLADI!

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı’nın düzenlediği  Kıkırdaklı balıklar   çalıştayı sonrası uzman bilim insanlarının görüşlerini alarak korunan türler listesinde bulunan 5 köpekbalığı türüne 12 türün daha eklenmesini sağladı . 19 Nisan 2018 tarihli 30396 numaralı resmi gazetede korunması gereken yeni türler  2018/19 numaralı tebliğe eklenmiştir.

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı’nın (TÜDAV) 10 Mart 2017 tarihinde düzenlediği Kıkırdaklı Balıkların Korunması için Eylem Planı Ulusal Çalıştayı’nda ülkemizin köpekbalıkları konusunda uzman bilim insanlarını bir araya getirerek koruma altına alınması önerilebilecek türlerin bir listesi üzerinde çalışılmasını sağladı. Bu toplantının sonunda 12 türün daha (Squatina oculata – keler balığı, Squatina squatina – keler balığı, Squatina aculeate, Rhinorbatos rhinorbatos – Kemane balığı, Rhinorbatos cemiculus – Kemane balığı, Oxynotus centrina – Domuz balığı, Mobula mobular – Manta, Mobula japonica, Alopias vulpinus – Sapan balığı, Isurus oxyrnchus – Dik burun, Raja clavata, Squalus blainville)  koruma altına alınması önerildi.

TÜDAV’ın katkıları ile hazırlanan koruma önerileri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’ne iletilerek bu türlerin  koruma altına alınması önerildi.

Bu öneri kabul edilerek 19 Nisan 2018 tarihli 30396 numaralı Resmi Gazete’nin 4/1 numaralı ticari amaçlı su ürünleri avcılığının düzenlenmesi hakkında tebliğ (Tebliğ no: 2016/35)’de değişiklik yapılmasına dair tebliğin (Tebliğ no: 2018/19) 3. Maddesine göre 2016/35 nolu tebliğin 16. Maddesinin birinci fıkrasındaki çizelgeye 12 yeni köpekbalığı türü eklenmiştir.

Basın Bülteni – Emiliania huxleyi Aşırı Çoğalması

MEVSİMSEL FİTOPLANKTON AŞIRI ARTIŞI KARADENİZ, MARMARA VE EGE DENİZİ’NİN BERAKLIĞINI ETKİLİYOR

Emiliania huxleyi adlı Kokolitofor bir fitoplankton türünün aşırı artışı bu sene uzun sürdü ve Karadeniz dışında Marmara ve Ege Denizi gibi komşu denizlerde bundan etkilendi. Bu planktonun aşırı artışı her yıl görülen doğal bir mevsimsel olayken bu sene uzun her zaman kinden uzun sürdü.

Basın bülteni için lütfen tıklayınız.

NASA Worldview sayfasından alınan günlük uydu görüntüleri aşağıda verilmiştir.


Basın Bülteni – İlk Türk Derin Deniz Çalıştayı

İLK TÜRK DERİN DENİZ ÇALIŞTAYI
19 Haziran 2017, Gökçeada, Türkiye

Birinci Ulusal Derin Deniz Çalıştayı, İstanbul Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı, tarafından Kuzey Ege Denizi’nde bulunan Gökçeada’da, gerçekleştirildi. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) sponsorluğunda yapılan çalıştaya, 11 kurumdan yaklaşık 30 araştırmacı katılarak derin deniz çalışmaları için önemli katkılar sağladı.

Basın bülteni için lütfen tıklayınız.

Basın Bülteni – Yasadışı, Kayıtdışı ve Kuraldışı Balıkçılık Küresel Bir Sorundur

İngilizce ’de kısaca IUU (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing) olarak bilinen bu balıkçılık ülkemizin hem kendi egemenlik altındaki sularında hem de Karadeniz’deki diğer ülkelerin münhasır ekonomik bölgelerinde zaman zaman yapılmaktadır. Bazı Türk balıkçıların yaptıkları bu avcılıkta ölümler, yaralanmalar tekne tutulmaları ve batırılmaları, ceza ödemeler ve hapis cezaları görülmektedir. Bunların yanında (YKK) balıkçılıkta hedef dışı türlerin avcılığı, hayalet avcılık ve denizlerin dip (benthos) bölgesinin tahribatı sıkça görülen zararlı etkilerdir. YKK balıkçılığı bütün dünya denizleri ve okyanusları için tehdittir. Öyle ki yapılan hesaplamalar dünya çapında 11 ile 26 milyon ton balığın bu yolla avlandığı ve 9 ile 24 milyar dolarlık bir ekonomik kayba sebebiyet verildiği belirtilmektedir (Agnew ve diğ., 2009).

Bu nedenle YKK balıkçılığına karşı büyük bir mücadele verilmektedir. Çünkü denizden hakkıyla ekmeğine çıkaran balıkçılar yanında bu tür yasadışı ve kaçak balık avlayanlar adaletsizliğe ve haksız rekabete neden olmaktadırlar. Bunlar tuttukları balıkları kaçak yollarla getirip sattıkları için devletin vergi ve gelir kaybına da neden olmaktadır. Bu nedenle, kaçak ve yasadışı balık avcılığı konusunda sıfır tolerans gerekir. Yasaları uygulayıcıların da bunun bilincinde olarak tedbir almaları, denetleme ve kâtip görevlerini kusursuz yerine getirmeleri gerekir.

Karadeniz’de özellikle Ukrayna, Romanya ve Gürcistan’da yasadışı yollarla balık avlayanların ülkemizin itibarını zedeledikleri de başka bir gerçektir.

YKK balık avcılığı sadece başka ülkelerin karasularında, Münhasır Ekonomik Bölge sınırları içinde yapılan avcılık değildir. Bunlar gece gündüz yer, zaman ve tür yasaklarına uymayan, kaçak trol avlayan, 1380 sayılı yasaya her türlü muhalefet eden deniz haydutlardır. Bu haydutların yakalanmasıysa bizlere vatandaşlık görevlerimizi yapmamıza bağlıdır. Yasadışı su ürünleri avlayanları yetkililere bildirmek gerekir. İster yatçı, ister marinacı, ister dalgıç, ister kabzımal, ister yelkenci, ister memur, ister emekli, ister işsiz olalım; denizleri korumak geleceğimizi korumaktır.

O halde, yasadışı balık avlayanları Sahil Güvelik Birimlerine bildirmek, Su Ürünleri İl ve İlçe Müdürlükleri’ne şikayet etmek, belediyelere bildirmek için el ele verelim.

YKK balıkçılığa dur diyelim, sürdürülebilir balıkçılığı destekleyelim.

Yunanistan’da Akdeniz Foku’nun Kasti Öldürmesi Hakkında

Yunanistan Samos Adası’ndaki Akdeniz Fokunun, Monachus monachus (Hermann, 1779) Kasti Öldürülmesine İlişkin Bildiri

24 Mayıs’ta ‘www.samostimes.gr’ tarafından verilen habere göre, 21 Mayıs 2017’de Yunanistan’ın Samos Adası’nın güneydoğusunda bir erişkin dişi Akdeniz foku ölü bulundu. Archipelagos Institute of Marine Conservation araştırmacıları tarafından yapılan inceleme sonucunda fokun kasıtlı olarak öldürüldüğü tespit edilmiştir.

Akdeniz fokları sedenter hayvanlar oldukları için yaşadıkları bölgede yerel halk tarafından tanınabilmektedir. Samos Adası sakinleri de bölgelerinde yaşayan Akdeniz fokuna “Argiro” (Gümüş) adını vermişler. Araştırmacılar maalesef ölü Akdeniz fokunun “Argiro” olabileceğini ve fakat her halükarda ölen ünlü veya tanınmayan bir birey olsa da cinayetin eşit derecede alçakça olduğunu bildirdiler.

Kasıtlı öldürme Akdeniz fokunun neslinin tükenmesine yol açan temel nedenlerden biridir. 1986-1996 yılları arasında Akdeniz foku ölümlerinin yarısının kasıtlı öldürme nedeniyle gerçekleştiği bildirilmiştir. 2013 yılında da yerel halk tarafından “Duman” olarak isimlendirilen bir Akdeniz foku Antalya’da vurularak öldürülmüştür. Saldırgan halen yakalanmamıştır. Türkiye ve Yunanistan kıyıları Akdeniz’deki en büyük Akdeniz foku popülasyonuna ev sahipliği yaptığı için sahip, türün neslinin korunmasında sorumlulukları büyüktür ve ülkeler arası işbirlikleri kaçınılmazdır. Bir kez daha, silahların balıkçı teknelerinde yeri olmadığını ve tüm silahların, tabancaların ve av tüfeklerinin derhal yasaklanması gerektiğini savunuyoruz! Bu vakalar, devlet makamlarının, üniversitelerin ve STK’ların ortak çabalarla daha güçlü koruma planları yapmaları gerektiğini göstermektedir. Koruma planları, kasıtlı öldürmelere karşı önlemler, karaya vuran ve yaralanan bireyler için eylem planları ve yerel halk için bilinçlendirme programları içermeli ve Türk ve Yunan kıyılarında beraber uygulanmalıdır.

Akdeniz foku, Monachus monachus (Hermann, 1779) hakkında
Akdeniz foku, Monachus monachus (Hermann, 1779), Avrupa’nın en fazla tehdit altındaki deniz memelisidir ve Barselona Sözleşmesi (Dördüncü protokol), Bern Sözleşmesi (Ek II), Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (Uygun Türler), Bonn Sözleşmesi (Ek I ve II) ve CITES (Ek I) ile koruma altındandır.

M. monachus, ayrıca IUCN Kırmızı Listesinde (IUCN 2016) nesli tükenmekte olan tür olarak belirtilmiştir. Türkiye ve Yunanistan kıyılarında 350-400 bireyin yaşadığı tahmin edilmektedir. Erişkin Akdeniz foklarının en yaygın ölüm nedeni balıkçılık etkileşimidir. Balıkçılar ve balık yetiştiricileri Akdeniz foklarını kafeslerden ve balıkçı ağlarından uzak tutmak için pestisit enjekte edilen balık yedirme, ışıkla veya gürültü ile korkutma, tüfekle uyarı ateşi açma veya doğrudan vurma ve fiziksel şiddet gibi yollara başvurabilmektedir.

Lütfen gözlemlerinizi bildirin…
Balıkçılar ile Akdeniz fokları arasındaki olumsuz etkileşimlerin hafifletilmesi ve habitatlarının korunması Akdeniz fokları için öncelikli korunma önlemleri arasında yer almaktadır. Ayrıca, bilimsel araştırmalar ve izleme programları ile birlikte yürütülen bilinçlendirme kampanyaları fokların popülasyonunun korunması için hayati önem taşımaktadır.

Eğer bir Akdeniz Foku bireyi görürseniz, lütfen tudav@tudav.org adresine bir mesaj gönderin (tercihen fotoğraf ile birlikte) veya TUDAV’ı arayın ve Akdeniz’in simgesi olan bu canlıların korunmasına yardımcı olun.
Tel: 0216 4240772

Basın Bülteni – Akdeniz için Denizanası Uyarısı!

AKDENİZ İÇİN DENİZANASI UYARISI!

Göçmen denizanası Rhopilema nomadica 1970’lerin sonunda Süveyş Kanalı’ndan Akdeniz’e girmiş ve Akdeniz’in orta ve batı bölgelerinde hızla yayılmıştır. Bu tür İsrail, Mısır, Türkiye, Lübnan, Kıbrıs, Yunanistan, Malta, Tunus ve İtalya’dan bildirilmiştir. Doğu Akdeniz kıyılarında istisnai şekilde bu yıl Şubat ayında denizanası artışı görülmüştür. İlk olarak Lübnan kıyılarında aşırı artışı gözlenen göçmen denizanası Rhopilema nomadica bir hafta sonra, Türkiye kıyılarında görülmüştür. Önce Türkiye’nin doğu kıyılarında yani İskenderun ve Mersin Körfezleri’nde, sonrasında Antalya Körfezi’nde tespit edilmiş, balıkçı ve denizcilerden birçok ihbar kaydedilmiştir. Mart ayı içerisinde değişen sıklıklarla yapılan gözlemler Nisan ayında da devam etmiştir. Antalya deniz ve sahillerinden sıkça denizanası ihbarları gelmektedir. Rhopilema nomadica 2009, 2010 yıllarında Antalya kıyılarında aşırı çoğalmış, olumsuz etkiler yaratmıştır. Daha önceki yıllarda Akdeniz’de denizanası bolluklarında bu ölçekteki artışlar ilkbahar sonu ve yaz aylarında yaşanmaktaydı. Artan deniz suyu sıcaklıklarıyla kış sonunda başlayan denizanası artışının ilerleyen günlerde daha da artması olasıdır.

Lütfen dikkatli olalım… Temastan Kaçının
Yakıcı kapsüllerinin olması nedeniyle bu türle temas edildiğinde yangı, kaşıntı, deride kızarıklık ve su toplama gibi klinik etkiler görülebilmektedir.

“Yüzücülerin, dalgıçların ve amatör ve profesyonel balıkçıların dikkatli olmaları ve denizanasıyla temastan kaçınmaları gerekir. Ayrıca alerjik bünyelerde daha ciddi klinik vakalar görülebilir. Özellikle küçük çocukların kıyılara vurmuş denizanalarına elle temas etmemeleri, temas etmişlerse, ellerini vücutlarına ve gözlerine sürmemeleri gerekir. Denizanalarında bulunan yakıcı kapsül hücreleri, deriyle teması sonucunda patlar ve yanma ve kaşıntı başlatır. Kaşıntı daha sonra yerini acıya ve kızarıklığa bırakır. Tatlı su kapsüllerin daha hızlı patlayıp deriye nüfus etmesine neden olur, bu nedenle sadece tuzlu su, amonyak veya sirke ile temas eden bölgenin yıkanması tavsiye edilir. Ciddi yaralanmalarda doktora başvurmak gerekir.”

Lütfen gözlemlerinizi bildirin…
Süveyş Kanalı’ndan Akdeniz’e giren Rhopilema nomadica Doğu Akdeniz sahillerinde balıkçılık, turizm ve insan sağlığı açısından tehdit oluşturmaktadır. Denizanalarının olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla izleme programlarının oluşturulması çok önemlidir.

Deniz ve sahillerimizde denizanası görenlerin Vakfımıza ihbarda bulunmasını rica ederiz…
Eposta:  ; Tel: 0216 4240772

Rhopilema nomadica hakkında

Dış görünüşü ile bir çana benzeyen bu türün vücudunun kenarlarında uzantılar bulunmaz. Yakıcı kapsüller ağız kolları üzerinde ve şemsiyenin çevresinde bulunur. 90 cm çapına ve 10 kg ağırlığa ulaşan şemsiyesi uçuk mavi renklidir. Akdeniz’e Süveyş Kanalı yoluyla Kızıldeniz’den gelen bu tür, planktonla beslenir. Hem eşeyli hem de eşeysiz olarak çoğalabildiği için oldukça yüksek üreme potansiyeline sahiptir. Böylece kısa sürede ve özellikle haziran-eylüle kadar olan yaz aylarında daha fazla görülür ve yüzücüler, balıkçılar ve dalgıçlar için potansiyel tehlike oluşturur.

http://www.yayakarsa.org/index.php/en/bu-canl-lara-dikkat/deniz-anas-tuerleri/39-rhopilema-nomadica
Fotoğraflar: Dr. Elif ÖZGÜR ÖZBEK

Basın Bülteni – Köpekbalığı ve Vatozlar Korunmalı!

pdf hali

Nesli tehlike altındaki köpekbalığı ve vatozlar korunmalı:
Ulusal Kıkırdaklı Balıklar Koruma Eylem Planı yayınlandı!

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV), nesli tehlike altındaki köpekbalığı ve vatozlar için Ulusal Kıkırdaklı Balıklar Koruma Eylem Planı’nı kamuoyu ile paylaştı. Önerilen eylem planı son günlerde kamuoyunda avlanmaları infial yaratan nesli tehlike altındaki Manta türü vatozların korunmasını da öneriyor.

11 Mart 2017 tarihinde AA kaynaklı habere göre Akdeniz açıklarında 30 Manta bireyi avlanmış ve İzmir’de karaya çıkarılarak bir şirket aracılığıyla balıkların Yunanistan’a satılacağı açıklanmıştır. 14 Mart 2017’de ise İHA kaynaklı habere göre 14 birey İstanbul’da bir balıkçıya sergi amaçlı satılmıştır.

Türkiye’nin de taraf olduğu antlaşmalarla koruma altında olan bu türün avcılığına, satışına ve sergilenmesine ilişkin yasak T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın yayınladığı 4/1 Numaralı Ticari ve 4/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğlerde (No: 2016/35, 36) yer almadığı için ne yazık ki balıkçılarda türün korunmasına ilişkin yaptırım hakkında bir farkındalık oluşturulamamıştır.

Ton balıkları gibi ticari değeri yüksek balıkların avcılığını hedefleyen bir gırgır teknesi tarafından hedef dışı avlanan Manta bireyleri düşük ticari değerlerine rağmen balıkçı tarafından değerlendirilmek istenmiş ve satışları için karaya çıkarılmıştır. Mantaların avlandıktan sonra geri bırakılmaları sonrasındaki yaşam oranları ile ilgili az sayıda çalışma olmasına rağmen, mevcut çalışmalar türün ellenmesinin, sudan dışarı çıkarılmasının ve gemiye alınmasının yaşam oranlarını çok düşürdüğünü, bu nedenle en iyi uygulamanın gırgır ağında görüldüğü anda ağdan serbest bırakılmaları olduğunu işaret etmektedir.

Kamuoyunun, ulusal ve uluslararası sivil toplum örgütlerinin ve ilgili akademisyenlerin tepkisine neden olan manta bireylerinin avcılığı, satışı ve sergisi ile ilgili olarak Türk Deniz Araştırmaları Vakfı ilk günden beri olayı takip etmiş ve tüm ilgili kurumların bilgilendirilmesi, harekete geçmesi ve işbirliği için yoğun çaba sarf etmiştir. Ancak ilgisizlik nedeniyle hiç bir sonuç alınamamış ilgili kurumlar da duyarsız kalmışlardır.

Bu üzücü olaydan bir gün önce ise 10 Mart’ta vakfımız Ulusal Kıkırdaklı Balıklar Koruma Eylem Planı’nı oluşturmak üzere 5 üniversite, 4 STK temsilcisi, ilgili bakanlıktan 1 uzman, 1 balıkçı kooperatifi başkanı, 1 belediye temsilci ile tüm gün süren bir çalıştay düzenlemiştir. Kamuoyuna ve ilgili devlet kurumlarına sunulan Ulusal Eylem Planı Taslağı’nda mevcut Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ’de avlanması yasak olan 5 türe, 12 tür daha köpekbalığı ve vatoz türünün eklenmesi önerilmektedir. Eylem planına bu linkten ulaşılabilir.

Mantaların korunması konusundaki bu duyarsızlığa karşın kamuoyunun tepkisinin kıkırdaklı balıkların korunması ile ilgili bir farkındalık yarattığı ortadadır. TÜDAV geçen yıl Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğlere girmesi için nesli tehlike altındaki kıkırdaklı balıkların eklenmesini önermiş ancak bir tür hariç hepsi reddedilmişti. Vakfımız ilgili kurumların harekete geçmesi ve ulusal düzeyde yasal boşlukların giderilmesi için atılacak adımlara devam edecek ve takipçisi olacaktır. Durumun uluslararası boyutunun takibi için de TÜDAV, IUCN’in mantalar için yeni yayınlayacağı küresel koruma stratejisinin uygulanmasına destek olacaktır. 20.03.2017

İlgili Kişi
Dr. Arda M. Tonay
05359402222
atonay(at)istanbul.edu.tr

Mantalar hakkında
Kulaklıfolya, Şeytan balığı ve Manta gibi isimler verilen Mobula cinsine ait türler okyanus göçer (okyanodrom) yüzücü (pelajik) kıkırdaklı balıklardır. Kıta sahanlığı üstünde bulunurlar. Canlı doğururlar (ovovivipar) ve bir batında 1-2 yavru veririler. IUCN kriterlerine göre soyu tehlike altında olan türler olup, çeşitli uluslararası, bölgesel ve ulusal antlaşma, sözleşme ve kanunlarla avcılıkları, karaya çıkarılmaları, satışı ve sergilenmeleri yasaklanmıştır.

Türlerin uluslararası boyutta korunmasına ilişkin olarak CMS Ek I & II (2014), Avrupa Birliği (2015), IATTC (2015) ve CITES (2016) hükümleri vardır; ayrıca, Mobula mobular türü GFCM (2015), Barselona Konvansiyonu SPA/BD Protokolü Ek II (2001) ve Bern Konvansiyonu Ek II (2001)’de yer almaktadır. Türkiye CITES ve GFCM, Barselona Konvansiyonu ve Bern Konvansiyonu’na taraf ülkedir.

TÜDAV hakkında
Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV), 20 yıldır Türkiye denizlerinde bilimsel çalışmaları yürütmekte olup Türkiye’nin deniz yaşamını ve biyolojik çeşitliliğini koruma çalışmaları öncelikleri arasındadır. Aynı zamanda karaya vuran ölü ve yaralı deniz memelileri üzerine uzun soluklu çalışmalar yürüten TÜDAV, ACCOBAMS, UNEP, MedPAN ve CIESM gibi uluslararası kuruluşlar ile ortak projelere imza atan, dünya çapında da çalışmaları takip edilen bir kurumdur.

Palamutlar Nerede? Projesi Basın Bülteni

“Palamutlar Nerede?” projesi ile palamutların göç yollarının güncellenip, palamut türünün devamlılığının koruma altına alınması hedefleniyor.

METRO VE TÜDAV’DAN

YILIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PROJESİ

Balık türlerinin yok olmasına karşı yürüttüğü çalışmalar ve kampanyalarla ses getiren Metro Toptancı Market ve Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) güçlerini birleştirdi. “Palamutlar Nerede?” projesine hayat veren Metro ve TÜDAV, değişik nedenlere bağlı olarak stokları yıpranan palamut balığının sürdürülebilir avcılığını hedefliyor. Proje kapsamında markalanan ilk palamutlar Beykoz’daki tarihi Dalyan’dan denize bırakıldı.

5 Haziran 2012, İstanbul – Metro Toptancı Market ve Türk Deniz Araştırmaları Vakfı “Palamutlar Nerede?” isimli önemli bir sürdürülebilir balıkçılık projesine imza atıyor. Proje vasıtasıyla Akdeniz ve Karadeniz ülkeleri arasında göç eden ve stokları bilinmeyen palamut balığının korunması için uluslararası bir koruma anlayışı geliştirilmesi amaçlanıyor. Yeni bilgilere ulaşmak, sürdürülebilir avcılığa bilimsel katkıda bulunmak ve sadece avlayan değil, tüketenlere de bilgi aktarımında bulunmak hedefleniyor.

Özerkan: “Palamutlar Nerede Projesiyle Verdiğimiz Sözü Tutuyoruz”

5 Haziran 2012 Dünya Çevre Günü’nde markalanan ilk palamutlar tarihi Beykoz Dalyanı’nda, Eski Devlet Bakanı Sn Kürşad Tüzmen, Balıkçı Kooperatifleri Başkanları ve akademisyenlerin yanı sıra Metro Toptancı Market Genel Müdürü Kubilay Özerkan ve TÜDAV Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk’ün katıldığı etkinlikle denize bırakıldı. Etkinlikte konuşan Özerkan projenin önemini “Metro olarak hatırlayacağınız gibi lüfer ile ilgili olarak Kızına Bak Anasını Al sloganıyla bir proje başlatmıştık. Bu projeyle çinekop ve sarıkanatı hiçbir yasal zorunluluğumuz olmadığı halde, ciro kaybını göze alarak satmama kararı almıştık. Bu adımımızla büyük kitlelerden büyük destek aldık. Yine o dönemde balıkla ilgili projelerimizin devam edeceğine dair söz vermiştik. “Palamutlar Nerede” projesiyle bu sözümüzde duruyoruz. TÜDAV ile birlikte 3 yıl sürecek bu büyük projeye imza atıyoruz. İnanıyoruz ki sürdürülebilir balıkçılığa gönül vermiş herkes yine yanımızda olacaktır.” sözleriyle vurguladı.

Öztürk:”55 Yıl Sonra Bu Çalışmayı Yapmak Hem Üzücü Hem de Sevindirici”

TÜDAV Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk ise “İskenderun, Çanakkale, Gökçeada, Samsun’da yapılacak palamut markalaması ile bu balığın göç yollarını daha iyi anlamış olacağız. Ayrıca 1954’te yapılan ilk markalamanın bu kadar önemli bir balık için 55 sene sonra yeniden yapılması hem üzüntü hem de sevinç kaynağımız.” dedi.

3 Yıl İçinde 4.500 Palamut Markalanıp Denize Bırakılacak

3 yıl sürecek olan proje kapsamında her yıl 1.500 adet olmak üzere, toplam 4.500 palamut markalanıp denize bırakılacak. Boyu ölçülen balıkların üzerindeki markada, TÜDAV’ın irtibat bilgileri ve marka numarası yer alıyor. Bu balıkları bulan kişi, kurum ve balıkçılar TÜDAV ile irtibata geçmeleri durumunda sembolik hediyelerle ödüllendirilecek.

Markalanan balıkların bulunması için bilgilendirici afiş ve broşürler hazırlanıp balıkçı birlik, kooperatif ve derneklerine dağıtılacak. Proje ile ilgili gelişmeleri öğrenmek, gelen bilgiler ışığında palamutların göç yollarını takip etmek isteyenler için ise projenin internet sitesi olan www.palamutlarnerede.org  ziyaret edilebilecek.

Palamut Balığının İklim Değişimine Bağlı Stok Değişimi Tahmin Edilecek

Proje ile Akdeniz ve Karadeniz’deki palamut balıklarının göç yolları güncellenecek, balığın ne zaman, hangi ülkenin sularını dolaştığı ortaya çıkarılacak, kirlenme, iklim değişikliği ve aşırı avcılık sonucu stoklarındaki değişim tahmin edilmeye çalışılacak.

Araştırma sonuçlarını kapsayan ve palamut balığını anlatan bir kitabın çıkarılması da planlanıyor. Balığın korunması ve sürdürülebilir avcılığı ile ilgili, ulusal ve uluslararası birimlere av yasakları ve koruma tedbirlerinin bilimsel verilere göre konulması için tavsiyelerde bulunulacak.