Ulusal Yetki Alanları Dışında Kalan Açık Denizlerin Korunması Çalıştayı

20 Kasım 2018, 14:00-18:00 – Deniz Ticaret Odası

“Ulusal yetki alanları dışında kalan açık denizlerin korunması” konulu çalıştayda Birleşmiş Milletler tarafından Eylül 2018 ‘de düzenlenen toplantının özeti yanında; Dünya deniz ve okyanusların %50’sinden fazlasını kapsayan Açık denizlerin korunmsı, yönetilmesi, gemi kökenli kirlenmenin önlenmesi ve açık denizlerde deniz koruma alanlarının oluşturulması gibi konularının tartışılması hedeflenmektedir.

Çalıştaya dinleyici olarak katılımınız için LCV: . E-mail adresine bilgilerinizi göndermeniz rica olunur.

Çalıştayın programı için lütfen tıklayınız