Akdeniz’in Önemli Yaşam Alanları ve Yabancı Türler Sempozyumu

14-18 Ocak 2019 – Antalya, Türkiye

Akdeniz Bölgesel Eylem Merkezi/Özel Koruma Alanları (RAC/SPA) tarafından TÜDAV bölgesel organizatörlüğünde  “Akdeniz’in önemli tür toplulukları, yaşam alanları ve yabancı türler” hakkında bir Sempozyum düzenlenecektir. 14-18 Ocak 2019 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan geniş katılımlı uluslararası toplantıda; Akdeniz bölgesi genelinde bulunan uzmanlar, anahtar özelliği taşıyan türler ve habitatlar üzerindeki mevcut bilgilerini, Akdeniz’deki yabancı türlerin (NIS) yayılımını ve önemini tartışacaktır. Yapılacak oral ve poster sunumlarla bu konudaki son gelişmeler, araştırma sonuçları ve deniz ve kıyı biyoçeşitliliği üzerindeki etkileri ortaya koyulacaktır. Konu hakkında bilgi alışverişi ve deniz anahtar yaşam alanlarının korunması konusunda bilgi paylaşımı ve yerli olmayan türlerle mücadele için en iyi stratejilerin oluşturulması amacıyla çok paydaşlı yuvarlak masa toplantıları / çalıştaylar da organize edilecektir.

Sempozyumun çalışma dili İngilizce olacaktır.

Sempozyum ana temaları:

-Denizel Vegetasyon, koralli ve diğer biyolojik yığışım alanları;

-Karanlık yaşam alanları;

-Yabancı türler. Olarak belirlenmiş olup, bu bana başlıklar altında popülasyon biyolojisinden haritalamaya bölgesel tehditlerden mevcut durumun tespitine ve izlemeye kadar olası etkiler ve alınacak önlemleri de içeren pek çok konu tartışılacaktır.

Toplantı sitesi için lütfen tıklayın.

Basın bülteni için lütfen tıklayın.

Toplantıdan fotoğraflar için lütfen tıklayın.