Uluslararası Balinacılık Komisyonuna (IWC) Katılım İçin Yasa Taslağı

Uluslararası Balinacılık Komisyonuna (IWC) Katılım İçin Yasa Taslağı Türkiye 24/5/2007 tarihinde Dışişleri Bakanlığı’nca hazırlanan ”Balinacılığın düzenlenmesine ilişkin Uluslararası Sözleşme”  ve ilgili protokole katılmak için yasa taslağı hazırladı. Yasa taslağı 22/9/2011 tarihinde yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunularak yasalaşması için çalışmalara başlanmıştır. Böylece ülkemiz uzak denizler ve okyanuslara olan ilgisini bir kez daha ortaya koyarak uluslararası işbirliği yollarını da açmış olacaktır. İlgili gerekçede, sözleşmeye katılmamız çevre sorunlarına ülkemizin gösterdiği somut göstergelerden biri olarak açıklanmaktadır. Ayrıca, Türkiye’nin balina avcılığı konusunda duyarlılığını göstermesi, uzak coğrafyalara ilgi duyması ve bilimsel işbirliği yapılması olarak açıklanmaktadır. Uluslararası Balinacılık Komisyonuna katılım ülkemizi için önemli olup, ACCOBAMS sözleşmesine katılım için de bilgi birikimi açısından faydalı olacaktır. Balinacılığın […]