İklim değişikliğinin zararlı etkilerinin antropojenik aktiviteler ve kirlilik nedeni ile halihazırda baskı altında olan deniz ortamı ve kıyı toplulukları için görülmesi beklenmektedir. TUDAV, riskleri değerlendirmek ve hayata geçirecek stratejileri geliştirmek için iklim değişikliğinin Antalya’daki deniz ortamı üzerindeki etkilerini ele alan yeni bir proje başlattı. “Antalya’nın Deniz ve Kıyılarının İklim Değişikliğine Adaptasyonu” projesi Antalya Büyükşehir Belediyesi (proje lideri) ile birlikte yürütülmekte ve bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından (İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı) finanse edilmektedir.

Neden Antalya’ya odaklanıyoruz? Antalya, Akdeniz kıyılarında Türkiye’nin en büyük ekonomisi olup, ülke ekonomisine önemli katkı sağlamaktadır. Akdeniz havzası, iklim değişikliğinin etkilerine karşı dünyanın en savunmasız alanlarından birisidir ve bölgedeki kıyı alanları iklim değişikliğine karşı savunmasız durumdadır. Akdeniz’deki Avrupa şehirleri, iklim değişikliğinin etkilerinin farkında ve riskleri yönetmek için uyum önlemleri almaktadırlar. Türkiye’de şehirlerin konuyla ilgili tartışmalar başlatmaları büyük önem taşımaktadır.

Antalya, Akdeniz sahilindeki en büyük sahil topluluklarından biridir. Bölge, zengin kültürel ve doğal mirasıyla popüler bir turizm merkezidir. Antalya şehri, zengin flora ve faunası ile doğal bir müze ve laboratuvar olarak hizmet vermektedir. Antalya’daki Özel Koruma Alanları, Akdeniz’in endemik ve nesli tükenmekte olan türleri için önemli yaşam alanlarıdır ve kıyı sahilleri olan Alanya, Phasalis, Olympos, Tekirova, Üçadalar, Adrasan ve Beşadalar da eşsiz bir denizel biyoçeşitliliğe ev sahipliği yaptığı rapor edilmiştir. Ayrıca kıyı şeridi boyunca dağılmış çok sayıda antik şehir ve kalıntılar da yer almaktadır. 657 km’lik kıyı şeridine sahip olan Antalya, denizle bağlantısı olan 25 adet nehir girişi bulunmaktadır ve bu alan iklim değişikliğine karşı savunmasızdır. İklim değişikliğinden kaynaklanacak olan etkinin kapsamı ve büyüklüğü için çalışmalara ihtiyaç vardır.

Proje, biyoçeşitlilik, arkeoloji ve turizm gibi alanlarda iklim değişikliğinin risk değerlendirmelerinin yanı sıra sayısız ağ oluşturma ve kapasite geliştirme faaliyetlerini içermektedir. Proje faaliyetleri, iklim değişikliği konusundaki farkındalığın artmasını sağlayacak ve özellikle iklim değişikliğinin, denizel ortama ve kıyılarına olan etkilerine, dolayısıyla ekonomiye, kültürel mirasa ve biyoçeşitliliğe olan etkilerine odaklanacaktır. Araştırmaya katkıda bulunacak iki deniz saha araştırması yapılacaktır. Çalışma, deniz seviyesinin yükselmesi, istilacı türler, asitleşme, sıcaklık artışı ve aşırı hava koşulları üzerinde en fazla risk altında kalacak olan Antalya çevresindeki yerleri belirlemek için bir ön değerlendirme geliştirecektir.

antalyadeniziklim.org