Marine Science Conference

Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı

31 Mayıs – 3 Haziran 2016

Ankara ODTÜ Kültür Kongre Merkezi

Türkiye’deki tüm deniz ile ilgili kurum ve kuruluşların temsil edildiği Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Hizmetleri Plan Ve Koordinasyon Kurulu ’nun 2015 yılı toplantısında alınan karar uyarınca düzenlenecek bu konferansa Orta Doğu Teknik Üniversitesi ev sahipliği yapacaktır. 2000 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin ev sahipliğini yaptığı Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı’nın devamı niteliğinde olan bu konferansın 2016 yılında ODTÜ tarafından yeniden düzenlenmesi ve devamında her 2 yılda bir farklı kurumun ev sahipliğinde düzenlenerek sürekli bir bilimsel etkinlik olması amaçlanmaktadır.

Türkiye Deniz Bilimleri Konferansının Türkiye’de deniz bilimleri ile ilgilenen tüm üniversite, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili bölümlerinde ki kişileri bir araya getirecek, kaynaştıracak, bilgi paylaşımı ve yeni projeler geliştirilmesi için tartışma ortamı yaratacak bir toplantı olması hedeflenmektedir.

Detaylı bilgi için: www.denizbilimlerikonferansi2016.com/