Türk Deniz Araştırmaları Vakfı artık Açık Deniz İttifakı (High Seas Alliance) üyesi!

37 STK üyesi ile Açık Deniz İttifakı (High Seas Alliance, HSA), 2011 yılındaki kuruluşundan bu yana, gezegeninin yaklaşık% 50’sini oluşturan açık denizlerin korunmasına yönelik olarak çalışıyor. Ülkelerin egemenliği dışında kalan açık denizler dünyanın en önemli biyolojik bölgeleri olarak en az korunan ve en kritik düzeyde tehdit altında olan ekosistemleri barındırmaktadır.
HSA üyeleri, açık denizlerin korunması, koruma tedbirlerinin arttırılması, güçlendirilmesi ve açık denizde koruma alanlarının ilanı için işbirliği yapmak, kamuoyuna, karar vericilere ve uzmanlara bilgi vermek ve bağlantılar kurmak için birlikte çalışır. Bu nedenle, denizlerde biyolojik çeşitliliği koruyacak yeni ve yasal olarak bağlayıcı bir antlaşmanın hayata geçirilmesi için çaba sarfedilmektedir.
Halihazırda, ABD’nin karasuları dışındaki deniz koruma alanlarının oluşturulmasına ya da çevresel etki değerlendirmelerinin yapılmasına yönelik bir yasal mekanizma bulunmamaktadır.
Aynı zamanda, aşırı avcılık, derin deniz tabanı madenciliği, deniz ulaşımı ve iklim değişikliği gibi insan faaliyetleriyle açık denizlerdeki biyoçeşitlilik üzerindeki baskılar artmaktadır. HSA, mevcut okyanus yönetimindeki boşlukları ele alan yeni anlaşmanın etrafında şekillenen tartışmaların sağlam ve etkili koruma önlemlerini kapsaması için tavsiyelerde bulunmaktadır.

İttifakın internet sayfasına aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir…
http://highseasalliance.org/member-info