Türkiye Denizlerinde Coğrafi İsimlendirmeler Çalıştayı

2023, Ankara*

Vakfımız 31 Mart 2023 tarihinde Ankara’da Türkiye Denizlerinde Coğrafi isimlendirmeler konulu bir günlük çalıştay yapacaktır. Bilindiği gibi Vakfımızın önerileriyle 2022 yılında Türkiye denizlerinin bazı bölümlerine yeni isimlendirmeler yapılmış ve resmi gazetede yayınlanmıştır.

Çalıştay bütün deniz bilimcilere, denizcilik uzmanlarına ve deniz severlere açık olarak yapılacaktır. Çalıştayda Türkiye ve çevre denizlerde coğrafi isimlendirme sorunu, Dünya deniz ve okyanuslarında isimlendirme sorunu ve Uluslararası Hidrografi Kurumu’nun (IHO) bu konudaki rolü, denizlerde coğrafi isimlendirme konusunda sorunlar ve çözüm önerileri gibi konular yetkin uzmanlar tarafından anlatılacaktır.

Çalıştayda verilen tebliğler bir kitap olarak daha sonra vakfımız tarafından yayımlanacaktır.

*Daha önce Mart ayında yapılacağı duyuran toplantı, 2023 yılı içerisinde yapılacaktır.