19 Mayıs 2017

GENEL KURULA DAVET

Vakfımızın 2017 yılı Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemle 11 HAZİRAN 2017 PAZAR günü saat: 14: 00 ´de Ahmet Mithat Efendi İlköğretim Okulu’nda  yapılacaktır.
Çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın 28 HAZİRAN 2017 ÇARŞAMBA günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.
Toplantıya katılmanızı önemle rica eder, saygılar sunarım.
Gereğini bilgilerinize arz ederim.

TÜDAV Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Bayram ÖZTÜRK

GÜNDEM
1- Açılış konuşması
2- Toplantı divan, katip üye ve oy sayım üyesinin seçimi ile divana toplantı tutanakları imza yetkisinin verilmesi
3- Yönetim kurulu faaliyet raporu, denetçi raporu ve hesap özeti okunması
4- Hesap özeti, faaliyet raporu, denetçi raporu görüşülmesi ve onaylanması ve ibrası
5- Yeni çalışma programı ve bütçe planlamasının sunumu
6- Öneri ve dilekler
7- Kapanış