31 Ekim 2020 Uluslararası Dünya Karadeniz Günü’nü Birlikte Kutlayalım!

ETKİNLİK:  TÜDAV  24. Karadeniz Günü Bölgesel Konferansı

Çevrimiçi Toplantı (Türkçe ve İngilizce Sunumlarla)

Uluslararası Dünya Karadeniz Günü’nü liderler, aktivistler, bilim adamları ve politikacılarla birlikte kutlamak için bize katılın – Karadeniz’in biyoçeşitliliğini korumak ve sürdürülebilirliğini sağlamak için güncel bilimsel bulguları, devam eden projeleri ve olası çözümleri tartışalım.

Tarihçesi

24 yıl önce, 31 Ekim 1996’da, altı Karadeniz ülkesi, Bükreş Sözleşmesi’nde kararlaştırılan görevi yerine getirmek için Karadeniz’in Rehabilitasyonu ve Çevresel Korunması için Karadeniz Stratejik Eylem Planı’nı imzaladı. İmzaların atıldığı bu mutlu gün, ortaklaşa Dünya Karadeniz Günü olarak ilan edildi.

Karadeniz Stratejik Eylem Planı’nın imzasının 24. yılını bilim adamları, uzmanlar, politikacılar ve halkımızla paneller düzenleyerek kutlamaktan mutluluk duyacağız. TÜDAV olarak 24 yıl önceki ilk Dünya Karadeniz Günü’ne de katıldık ve Karadeniz’in korunmasına, muhafaza edilmesine bağlılığımız devam edecek.

Uluslararası Dünya Karadeniz Günü’nü dünya salgınında kutluyoruz…

Bu yılki Uluslararası Dünya Karadeniz Günü, insanlık koronavirüs salgınıyla yüzleşirken, çok kimsenin yaşamadığı, bilmediği bir küresel salgınla karşı karşıyayken geldi. Adaptasyon ve dayanıklılığın önemini kişisel olarak öğrendiğimiz bir zamandır. Karadeniz’e kıyısı olan ülkeler olarak, gelecekteki şoklara karşı direncimizi arttırmak için harekete geçmemiz gerektiğinin bilinciyle 2020 Uluslararası Dünya Karadeniz Günü’nü kutlamak çok önemlidir. Bunun için bilimsel verilerimizi ve farkındalığımızı artırmamız gerekiyor. Adaptasyon planları hazırlamak için uzmanların katkısına, politikacıların etkinleştirme kapasitesine ve yerel toplulukların yaşadıkları yerlere sahip çıkmasına ihtiyacımız var. Pandeminin Karadeniz’e kıyısı olan ülkelere etkileri mavi ekonomi açısından henüz değerlendirilmemiştir. Balık, bölgenin en çok ticareti yapılan gıda ürünleri arasında yer alıyor ama pandeminin balıkçılar ve geçim kaynakları balıkçılık sektörüne bağlı olanlar üzerindeki etkileri bilinmemektedir. Limanlar üzerindeki etkisi incelenmemiştir. Limanlar, malların, hizmetlerin ve insanların hareketiyle ekonomik faaliyet sağlar; mesela Akdeniz limanlarından gelen gemiler İstanbul Boğazı’ndan geçerek Karadeniz’e kıyısı olan tüm ülkeleri dolaşabiliyor. Bu, salgın riskini arttırır.

Pandemi büyük olasılıkla deniz taşımacılığı, limanlar, geçimini balıkçılıktan ve denizden sağlayan herkesi derinden etkilemiştir…

Salgının neden olduğu güçlüklere rağmen, Karadeniz’in zengin kaynakları için minnettarız. Denizimizi korumak için harekete geçmeliyiz!

Bilim, Politika ve Kapasite Geliştirme… Korumanın Olmazsa

Bugüne kadar Karadeniz ve kıyı bölgeleriyle ilgili bilimsel veri tabanı geliştirmek için çok sayıda araştırma ve plan yapılmıştır. Karadeniz’in çevre korumasına ve sürdürülebilir kalkınmaya odaklanan çok sayıda paydaş ağı bulunmaktadır. Sivil toplum kuruluşları kapasite geliştirme faaliyetlerine, eğitim ve bilinçlendirme etkinliklerine katılmıştır. Bilim, politika ve eylem arasında köprü kurmak için pek çok etkinlik yapıldı. Bu çabaların tümü, ‘Birleşmiş Milletler (BM) Okyanus Bilimi On Yılı’ vizyonuyla uyumludur. Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerin, BM Okyanus Bilimi On Yılı’nı sevinçle karşıladığına inanıyoruz.

Uluslararası Dünya Karadeniz Günü, Karadeniz kıyılarında yaşayan toplulukların bir kutlamasıdır.

Lütfen 31 Ekim’de bize katılın ve birlikte kutlayalım, tartışalım, fikir üretelim!

KONFERANS PROGRAMI İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

KAYIT İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

PANEL 1 

KARADENİZ BÖLGESİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA

PANEL 2

KARADENİZ’DE DENİZ KİRLİLİĞİ

PANEL 3

BİYOÇEŞİTLİLİK VE BALIKÇILIK

Tartışılacak konular:

 • Denizel ortamları ve ekosistemleri korumaya yönelik bilimsel bulgular ve çabalar;
 • İklim değişikliğinin denizel ortam ve Karadeniz kıyı toplulukları üzerindeki potansiyel etkileri ve adaptasyon çabaları;
 • Karadeniz’in gıda güvenliğinin sağlanması ve yerel geçim kaynaklarının desteklenmesindeki kritik rolü;
 • Sivil toplumun gelişimi ve nüfuzu;
 • Mavi Ekonomi’nin ana bileşeni olarak su ürünleri yetiştiriciliği
 • Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni çevreleyen uluslararası ve ulusal hedefler

Canlı ve dirençli bir Karadeniz için deneyimlerini ve görüşlerini paylaşacak konuşmacılarla bağlantı kurun.

Konuşmacılardan bazıları:

 • Bayram ÖZTÜRK, Istanbul Universitesi, Su Bilimleri Fakültesi; TUDAV Başkanı, TÜRKİYE (Açılış konuşması)
 • Ülgen AYTAN, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, TÜRKİYE
 • Irina MAKARENKO, LL.M Permanent Secretariat of the Commission on the Protection of the Black Sea Against Pollution TÜRKİYE
 • Mustafa AYDIN, European Environment Agency (EEA), DANİMARKA
 • Jaroslav SLOBODNIK, Proje Ekip Lideri AB / UNDP EMBLAS-Plus projesi
 • Mihaela CANDEA MIREA, Yönetici, ONG Mare Nostrum, ROMANYA
 • Yavuz EROĞLU, Başkan, Türkiye Plastik Sanayii Vakfı (PAGEV), TÜRKİYE
 • Nato KIRVALIDZE, Yönetici, Environmental Information and Sustainable Development Centre RIO; REC Kafkasya kurucusu, GÜRCİSTAN
 • Levent BAT, Sinop Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, TÜRKİYE
 • Laura BOICENKO, Araştırmacı, National Institute for Marine Research and Development “Grigore Antipa”, ROMANYA
 • Osman PARLAK, Yönetim Kurulu Başkanı, Samsun ve Sinop İlleri Su Ürünleri Üretici Birliği, TÜRKİYE
 • Serap USTAOĞLU TIRIL, Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi & Mersin Balıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği, TÜRKİYE
 • Derya ÜRKMEZ, Sinop Üniversitesi Bilimsel Araştırma Merkezi (SÜBİTAM) – Hidrobiyoloji ve Mikroskobi Laboratuvarlarından Sorumlu Öğretim Görevlisi, TÜRKİYE
 • Atilla ÖZDEMİR, Balıkçılık ve Akuakültür Danışmanı, TÜRKİYE
 • Traian CHEBELEU, Genel Skereter Yardımcısı, Organization of the Black Sea Economic Cooperation (BSEC)-PERMIS
 • Hasan DEMİRHAN – Başkan Yardımcısı, Black Sea Trade and Development Bank
 • Yavuz EROĞLU, Başkan, Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV), TÜRKİYE

BASIN BÜLTENİ İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ