Denizel Biyoteknoloji ve Genomik Çalıştayı

ULUSLARARASI KATILIMLI
DENİZEL BİYOTEKNOLOJİ VE GENOMİK ÇALIŞTAYI
24-25 Mayıs 2012, Bodrum, Muğla

Çalıştay programı için lütfen tıklayınız.
Bildiri kitapçığı için lütfen tıklayınız.

Denizel biyoteknoloji hızlı bir gelişim sürecinde olup aquakültür, biyokimya, genetik, genomik, sağlık, çevre, biyoenerji ve benzeri alanlarda heyecan verici bir noktaya gelmiştir. Genomik ve proteomik metotlar denizel ekosistemin sürdürülebilirliği ve/veya denizlerdeki biyoçeşitliliğin çalışılması, ortaya çıkartılması ve yararlanılması konusunda çok önemli bilgiler sağlamaktadır. Denizel biyoteknoloji, genomik ve proteomik biyomedikalden çevreye kadar çok geniş bir uygulama alanına sahip olmasına rağmen ülkemizde maalesef bu konunun önemi yeni yeni fark edilmeye başlanmıştır. Üç tarafı denizlerle çevrili ve denizel biyoçeşitlilik açısından çok zengin olan ülkemizde denizel biyoteknoloji ve genomik üzerine yeterince çalışma olmadığından sahip olduğumuz potansiyel tam olarak ortaya çıkartılamamıştır.

Türkiye’de ilk kez düzenlenecek olan “Denizel Biyoteknoloji ve Genomik Çalıştayı” ile;

– Denizel Aquakültür

– Biyoinformatik

– Farmakoloji ve Biyomedikal

– Denizel Biyoürünler

– Denizel Biyoenerji

– Denizel Mikrobiyoloji

– Algal Biyoteknoloji

– Biyomateryal ve Nanobiyoteknoloji

– Denizel Ekosistemin İşlevselliği/Sürdürülebilirliği

ve benzeri konularda yapılan çalışmalar ile sonuçlarının tartışılması planlanmaktadır. Uluslararası katılımlı yapılacak olan Denizel Biyoteknoloji ve Genomik Çalıştayı 24-25 Mayıs 2012 tarihlerinde Bodrum’da TÜDAV tarafından düzenlenecek ve Akademisyenlerden katılım ücreti talep edilmeyecektir. Çalıştaya yurtdışından denizel biyoteknoloji ve genomik konusunda uzman araştırmacıların katılımları sağlanacaktır.Böylece çalıştay uluslararası ve disiplinler arası ileri teknoloji araştırmacıları, geliştiricileri ve kullanıcılarını bir araya getirme ve multi-disipline bir şekilde teorik ve pratik konuların tartışılmasını sağlamak üzere düzenlenmiştir.

Bildiriler İngilizce olarak gönderilecek ve bilimsel kurul tarafından değerlendirilen ve kabul edilen bildiriler TÜDAV tarafından “Marine Biotechnology and Genomics” adlı kitap olarak basılacak ve toplantıya kadar hazır hale getirilecektir. Gönderilecek bildiriler tek satır aralığı ile olacak ve kenar boşlukları soldan 3cm, sağdan 2cm, üst ve alttan 2.5cm şeklinde yapılandırılacaktır. Şekil, resim ve tablo’lar yayın sahipleri tarafında metin içine yerleştirilecektir. Gönderilecek bildirilerde başlıklar 12, bildiri 10 punto Times New Roman olacaktır. Makalelerde yazarların adları ve kurumu belirtilecektir. Makalede; Abstract, Introduction, Material and Methods, Results and Discussion, References bölümleri bulunacaktır. Referanslar bildiri içinde örneğin Show (2011), Başaran and Yıldız (2011), Carvalho et al (2011) şeklinde belirtilecektir. Referanslar bölümünde, kullanılan yayınlar;

“Kochzius M., Nölte M., Weber H., Silkenbeumer N., Hjörleifsdottir S., Hreggvidsson G.O., Marteinsson V., Kappel K., Planes S., Tinti F., Magoulas A., Garcia Vazquez E., Turan C., Hervet C., Campo Falgueras D., Antoniou A., Landi M., Blohm D. 2008. DNA Microarrays for Identifying Fishes. Marine Biotechnololgy 10: 207–217.”

şeklinde düzenlenecek ve alfabetik sıraya göre yayın sıralaması yapılacaktır. Sunumlar maksimum 20 dakika üzerinden isteğe bağlı olarak Türkçe veya İngilizce olarak yapılacaktır. Özetlerin son gönderim tarihi 23 Mart 2012 olup, tam metinlerin son gönderim tarihi ise 24 Nisan 2012 dir. Özet ve tam metinleri çalıştay takviminden önce sunulan bildiriler daha önce değerlendirmeye alınacak olup sonuçlarda daha önceden bildirilebilecektir. Özet ve bildiriler Prof. Dr. Cemal TURAN’ın elektronik posta adresine ( ) gönderilecektir.

Prof.Dr. Cemal TURAN

Çalıştay Başkanı

BİLDİRİLER

Blue Biotechnologies – Bridges between Marine and Maritime Sectors

L. Giuliano

Oil Hydrocarbon Degradation Effects of Some Bacteria Isolated from Various Environments in Turkey

G. Altuğ, S. Gürün, B. Yüksel, A. R. Memon

Characterization of Some EPS-producing Biofilm Bacteria on the Panels Coated by Different Antifouling Paints in the Marinas

A. Kaçar, A. Koçyiğit, G. Özdemir, B. Cihangir

Screening of Potential Anti-Bacterial Activity of Marine Sponge Extracts from Gökceada Island, Aegean Sea, Turkey

G. Altuğ, P. S. Çiftçi, S. Gürün, S. Kalkan, B. Topaloğlu

Biogenic Amine Production Ability of Lactic Acid Bacteria in European Barracuda, Common Pandora, Striped Mullet Infusion Broth

E. Küley, F. Özoğul, E. Balıkçı, M. Durmuş, S. Gökdoğan, Y. Uçar

Biologically Active Seaweed Resources of Turkey for Industrial Applications

G.Turan, Z. Demirel, M. C.Dalay

An Eco-Friendly Bio-Stimulator for Zea mays from Invasive Caulerpa racemosa var. cylindracea

L. Çavaş, D. Çaparkaya, T. Kesercioğlu

The Effects of Two Different Fe Forms (Fe+2 and Fe+3) on the Growth of Spirulina platensis(Cyanophyta)

S. Sayin, O. Işık, L. Hızarcı, S. Doğanay, S. Özyürek

Evaluation of Different Microalgae Strains for Biomass Production

E. Imamoglu, Z. Demirel, M. Conk Dalay

Antioxidant Activities of 13 Marine Macroalgae Collected from the Coast of Urla and Effects of Padina pavonica on Cell Growth of MCF-7 Breast Cancer Cell Line

F.G. Çelenk, A. B. Özkaya, H. H. Aydın, H. A. Çelik, A. Sukatar

Chlorella vulgaris Continuous Culture and Lipid Content in Photobioreactor System

L. Uslu, O. Işık, Y. Mutlu, Y. Durmaz, K. Koç

Applications of Microalgae for Tissue Engineering

Ç. Demirkaya, C. Çelik, M. Sarıkanat, M. Conk-Dalay, A. Ş. Ürkmez

Biochemical and Pharmacological Researches on Turkish Marine Algae

K. C. Güven

Composition of Fat and Fatty Acids of the Mediterranean Gastropods and Usage for Human Health

D. Ayas, Y. Özoğul, H. Yazgan, A. R. Kösker, İ. Özoğul

The Effects of Natural Zeolite on Fatty Acids Profile of Mediterranean Sardine Fillets

F. Özoğul, E. Küley, S. Gökdoğan, M. Durmuş, Y. Uçar, E. Balıkçı, Ç. Kaçar, H. Yazgan, İ. Özoğul, M. Öz

DNA Barcoding the Scyphozoa

E. Keskin, H. H. Atar

Construction of Prs416g Vector for use as Feed Additive of Β-1, 3-Glucanase in Culture of Marine and Fresh Water Fish

G. Mazi, M. Baylan, N. Özcan

A New Tool: Phage Therapy Against Fish Pathogens in Marine Aquaculture

I. T. Çağatay

A Preliminary Study on Induction of Triploidy by Caffeine Treatment in the Trout

F. Turan, R. Gürağaç, D. Yiğitarslan, C. Turan

Triploidy Induction by Combination of Caffeine-Thermal Shock Treatments in the Trout

F. Turan, R. Gürağaç, D. Seyhan, C. Turan

Genetic Variation between Wild and Cultured Sea Bass (Dicentrarchus labrax) Populations in Turkish Marine Waters

S. Bekcan, E. Keskin, L. Doğankaya

Monitorization of Aquaculture Farm by Devoloping New Software

E. Yavuzer, F. Özoğul, E. Küley