1. Ulusal Pina Çalıştayı

13 Eylül 2020

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı olarak 13 Eylül 2020 Pazar günü saat 18.00’da ilk Ulusal Pina Çalıştayımızı gerçekleştireceğiz.

Çalıştayımızda ele alınacak konular:

  • Türkiye sularında Pina ölümleri ve korunması,
  • Popülasyonların dağılım derinlikleri,
  • Pina hastalıkları ve durum değerlendirmesi,
  • Sonuç ve öneriler ve
  • Gönüllü İzleme Programı’dır.

Çalıştayımız bir video konferans platformu olan Jitsi üzerinden yapılacaktır.

Katılım linki: https://meet.jit.si/PinnanobilisTUDAV

Davetli katılımcımızın 5’er dakikalık konuşma süresi olacaktır.

Basın Bülteni için lütfen tıklayınız