15 Mayıs 2018

 GENEL KURULA DAVET

Vakfımızın 2018 yılı Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemle 3 Haziran 2018 Pazar günü  saat: 15:00’de Ahmet Mithat Efendi İlköğretim Okulu’nda yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamaz ise, ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın 17 Haziran 2018 Pazar günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Toplantıya katılmanızı önemle rica eder, saygılar sunarım.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

TÜDAV Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Bayram ÖZTÜRK

GÜNDEM:

  1. Açılış konuşması,
  2. Toplantı divan, katip üye ve oy sayım üyesinin seçimi ile divana toplantı tutanakları imza yetkisinin verilmesi,
  3. Yönetim kurulu faaliyet raporu, denetçi raporu ve hesap özeti okunması,
  4. Hesap özeti, faaliyet raporu, denetçi raporu görüşülmesi ve onaylanması ile Başkan, yönetim kurulu ve üyelerinin oylanarak ayrı ayrı ibrası,
  5. Yeni Yönetim Kurulu üyeleri ve yedekleri seçimi,
  6. Yeni çalışma programı ve bütçe planlamasının sunumu,
  7. Öneri ve dilekler,
  8. Kapanış