28.07.2022

Sayın VAKIF KURUCULARIMIZ VE GENEL KURUL ÜYELERİMİZ

Vakfımızın 2021 yılı Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemle 15 Ağustos 2022 tarihinde TÜDAV vakıf binasıI Beykoz’da saat 17:00-20:00 arası yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın 30 Ağustos 2022 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Toplantıya katılmanızı önemle rica eder, saygılar sunarım.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

Prof. Dr. Bayram ÖZTÜRK

Vakıf Başkanı

Gündem

 1. Toplantı açılış ve yoklama alınması
 2. Başkanlık Divanı’nın, katip üye ve oy sayım üyesinin seçimi ve toplantı evraklarının imzası için başkanlık divanına yetki verilmesi
 3. Gündem maddelerinin okunarak oylamaya sunulması, varsa gündeme ek önerilerin görüşülmesi ve onaya sunulması
 4. Yönetim Kurulu’nca hazırlanan çalışma raporu, denetçi raporu ve hesap hülasasının okunması ve görüşülmesi
 5. Yönetim Kurulu faaliyet raporu, denetçi raporu ve hesap hülasasının onaya sunulması
 6. Danışma Kurulu üyeleri seçimi ve onaylanması (Vakıf kuruluş maddesi gereği)
 7. Yeni Yönetim Kurulu üyeleri ve yedekleri, Denetim Kurulu üyeleri yedekleri seçimi
 8. Yeni çalışma programı ve bütçenin sunumu
 9. Diğer konular
 10. Öneri ve dilekler
 11. Kapanış