13.07.2021

 

Sayın VAKIF KURUCULARIMIZ VE GENEL KURUL ÜYELERİMİZ

Vakfımızın 2020 yılı genel kurul toplantısı aşağıdaki gündemle 31 Temmuz günü Beykoz Vakfı / Beykoz’da saat 11:00-14:00 arası yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın 7 Ağustos 2021 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Ayrıca, daha önce alınan Genel Kurul kararına istinaden üç kez mazeretsiz toplantıya katılmayan Genel Kurul üyeleri Genel Kurul haklarını kaybedecektir.

Toplantıya katılmanızı önemle rica eder, saygılar sunarım.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

Gündem

  1. Toplantı açılış ve yoklama yapılması
  2. Başkanlık Divanı’nın, katip üye ve oy sayım üyesinin seçimi ve toplantı evraklarının imzası için başkanlık divanına yetki verilmesi
  3. Gündem maddelerinin okunarak oylamaya sunulması, varsa gündeme ek önerilerin görüşülmesi ve onaya sunulması
  4. Yönetim Kurulu’nca hazırlanan çalışma raporu, denetçi raporu ve hesap hülasasının okunması ve görüşülmesi
  5. Yönetim Kurulu faaliyet raporu, denetçi raporu ve hesap hülasasının onaya sunulması
  6. Danışma Kurulu üyeleri seçimi ve oylanması (Vakıf kuruluş maddesi gereği)
  7. Yeni çalışma programı ve bütçenin sunumu
  8. Diğer konular
  9. Öneri ve dilekler
  10. Kapanış

 

Prof. Dr. Bayram Öztürk

Vakıf Başkanı