OUTCOME STATEMENT OF PANEL DISCUSSION OF MARMARA SEA 2000 SYMPOSIUM

Marmara Sea Symposium was held in Ataköy Marina by the Turkish Marine Foundation between 11 and 12 November 2000. Prof. Dr. Ramazan Mirzaoğlu, the Government Minister, and Ediz Hun, the president of the Turkish Grand National Assembly (T.B.M.M)’s Environment Commission together with 62 scientists, participated in this symposium by presenting their statements. The consensus was that protecting Marmara Sea is urgent and this topic must be explained to the public.

It was stated that Marmara Sea went through really rapid pollution within the last 20 years and unfortunately no precautions have been taken by relevant institutions and foundations, even though it was decided that an urgent action plan was needed for the purpose of protecting our unique inland water, Marmara Sea as well as ensuring its rational management.

During the preparation of this action plan, the necessity of gathering all related foundations is vital. As the secretariat of the action plan, TUDAV is responsible for the coordination process but the Ministry of Forestry is the responsible chair.

The first target of Marmara Sea Action Plan is the observation of ecologic disturbance in this sea. For the conservation plan, the Bucharest Convention for the Black Sea and Barcelona Convention for the Mediterranean can be categorized and discussed in two different examples.

The main environmental problem in the Marmara Sea is domestic waste. Due to these wastes, Marmara becomes a dumping ground. For this reason, coastal tourism and swimming opportunities in the area are getting less each day. The total amount of domestic wastes is not precisely known but it is assumed that it can be 3 million cubic meters of water in a day. Thus, urgent solutions should be established for the aim of purification and those waste points and its surroundings should be chosen as hot spots. Moreover, streams and rivers shouldn’t be overlooked.

Livestock decline in the Marmara Sea continues. The decline of commercial marine products of the Marmara Sea threatens the food security of the region. The decline of mackerel, turbot, sturgeon and many other species of fishes are related to overfishing activities, illegal fishing, and pollution.

Coasts of the Marmara Sea aren’t used rationally. The coasts are invaded with secondary houses and related ministries and municipalities do not show the necessary sensitivities on the subject.

The precautions taken to prevent ship originated pollutions in the Marmara Sea and Straits are not sufficient. Yearly speaking, approximately 50.000 ships pass from this sea and bilge, waste and oil acceptance facilities are old and insufficient in our harbors. Cooperation between the Ministry of Environment and municipalities is needed. Urgent Action Plan for ship crash should be developed, especially for straits. We should announce to the public that our straits are not petrol ways. Fake efforts of related foundations that ignore the protection of Straits and Istanbul are going to cause a lot of suspicion in the world.

For the purpose of protecting the Marmara Sea, all of the related governmental bodies, universities and NGOs should collaborate with each other, and related governorships should be responsible for the establishment of this collaboration.

A fund should be established by the Ministry of Environment for supporting scientific studies and meetings on Marmara Sea Action Plan.

Regards,

President of TUDAV
Bayram ÖZTÜRK

Please click to download the Proceedings

PROCEEDINGS

DENİZ HUKUKU

Osmanlı İmparatorluğu Döneminde İstanbul Boğazı’ndan Geçişin Tabi olduğu Kurallar

İdris BOSTAN

Türk Boğazları’nda Denge Rejimi: Hukuki ve Yapısal Bir Değerlendirme

Turgut TARHANLI

Günümüzde Deniz Ulaşımındaki Gelişmelerin Işığında Türk Boğazlarının Hukuki Rejiminin Değerlendirilmesi ve Milletlerarası Hukukta Genel Olarak Kabul Görmüş Diğer Boğazlardan Geçiş Rejimleriyle Kıyaslanması

Ferit Hakan BAYKAL

Türk Boğazlarının Hukuki Rejimi ve Uluslararası Denizcilik Örgütünün Etkileri (IMO)

A. Nihan ÜNLÜ

IMO ve Türk Boğazları

Nilüfer ORAL

Türk Boğazları’nda Çevrenin Korunmasına Yeni Bir Yaklaşım: Özellikle Duyarlı Bir Deniz Alanı

Nesrin ALGAN, Özden N. SAV

Türk Boğazları’ndan Geçiş ve Deniz Çevresinin Korunması Sorunu

Ayşe Nur TÜTÜNCÜ

Deniz Kirliliğinden Doğan Hukuki Sorumluluğun Sınırlandırılması (Uluslararası Konvansiyonlar)

Z. Oya ÖZÇAYIR

Gemilerin Yol Açtığı Deniz Kirliliği

Zeynep ÖZKAN

Marmara Denizi’nde Yasadışı Avcılık ve Çözüm Önerileri

Fikret ALKAN

“Montreux” Mukavelenamesinin 2. Maddesinde Derpiş Edilen Rüsum ve Tekalif’in Lahika 1. de ki Tabloya Göre Miktarı

Mesut ÖNEN

Dünya Deniz Ulaşımında Marmara Denizi ve Türk Boğazlarının XXI. Yüzyılda Değişen Stratejik Vizyonu

Mesut Hakkı CAŞIN

DENİZ ULAŞIMI VE BOĞAZLARIN YÖNETİMİ

Deniz Ulaşımı, Güvenlik Yönetimi ve Türk Boğazları

Cahit İSTİKBAL

İstanbul Boğazı’ndaki Deniz Kazalarının İstatistiksel Analizi

Funda SEZGİN, Mikdat KADIOĞLU

“Su Yolları Yönetimi” Kavramı İçerisinde Türk Boğazlar Bölgesinde Seyir Güvenliği

Ender ASYALI

Ulaşım Coğrafyası Açısından İstanbul-Bandırma Deniz Ulaşımı

Cemalettin ŞAHİN

Ulaşım Coğrafyası Açısından Eskihisar-Topçular Deniz Ulaşımı

Mehmet Akif CEYLAN

Boğazlarımızda Kaza Olasılığı En Alt Düzeye Nasıl İndirilir?

Aykut EROL

DENİZ JEOLOJİSİ VE JEOFİZİĞİ

Çanakkale Boğazı’nın Gravite ve Manyetik Haritasına Random Sinir Ağları Yöntemi Uygulayarak Modellenmesi

Muhittin ALBORA, Erkan DANACI, Osman N. UÇAN

Marmara Denizi’nin Güneyinin Havadan Manyetik Anomali Haritasına Markov Rasgele Alan (MRF) Yöntemi Uygulayarak Rejyonal Haritanın Nomogram Yöntemi ile Modellenmesi

Osman N. UÇAN, A. Muhittin ALBORA

Bouguer Anomalilerinden Üstü Örtülü Fayların Saptanması ve İstanbul- Silivri Bölgesinin Yeraltı Yapısının Modellenmesi

Fethi Ahmet YÜKSEL, Davut AYDOĞAN

Marmara Denizi’nin Gelişimi

Esen ARPAT, Kamil ŞENTÜRK

Marmara Denizi ve Çevresi Çok Disiplinli Jeofizik Araştırma Sonuçları

Oğuz GÜNDOĞDU , Şahin AKKARGAN, Mümtaz HİSARLI, Ferhat ÖZÇEP Naci ORBAY, Nurdan SAYIN, Tazegül ÖZÇEP, Yıldız ALTINOK

Marmara Denizi’nde Sıyrılma ve Geç Yırtılma Tektoniklerinin Sismik Veriler Işığında Analizi

Şener ÜŞÜMEZSOY

Marmara Denizi Tabanında Güncel ve Yaşlı Sedimentler

Mustafa ERGİN

Marmara Denizi’nin Son Buzul Dönemi- Holosen Paleoşinografisi ve Akdeniz ve Karadeniz ile Olan Bağlantıları

M. Namık ÇAĞATAY, Naci GÖRÜR, Oya ALGAN, Christofer EASTOE, Andrey TCHAPALGYA, Demet ONGAN, Thomas KUHN, İsmail KUŞCU

Marmara Denizi Havzasında Madencilik Faaliyetleri, Yüzey Suları ve Denizel Ortam Üzerine etkileri

Hasan EMRE, Hüseyin ÖZTÜRK, Yahya ÇİFTÇİ, Akif IŞIK, Nurullah HANİLÇİ

17 Agustos 1999 Gölcük (İzmit Körfezi) Depremine Bağlı (Mw=7.4) Faylanmayla Oluşan Havza İçi Su Haraketleri

Hüseyin ÖZTÜRK, Hayrettin KORAL, Eric GEIST

ATMOSFERİK ETKİLER, FIZIKSEL VE KİMYASAL OŞİNOGRAFİ

Türk Boğazlar Sisteminin Fiziksel Oşinografisi

Emin ÖZSOY, Şükrü BEŞİKTEPE, Muhammet A. LATİF

Marmara Denizi’nin Hidrografisi ve Dolaşımı

Şükrü T. BEŞİKTEPE, Emin ÖZSOY, M. Abdül LATİF, Temel OGUZ

Marmara Denizi ve Türk Boğazlar Sisteminin Kimyasal Oşinografisi

Süleyman TUGRUL, İlkay SALİHOĞLU

İstanbul Boğazında Kısa Süreli Akıntı Verilerinin Değerlendirilmesi

Ahmet Nuri ÜNLÜ, Ahmet TÜRKER, Erhan GEZGİN, Frank GERDES

İstanbul Atmosferinde Toksik ve Eser Elementlerin EDXRF Kullanılarak Kontrolü

Asiye BAŞSARI, Kadir ALP , Ercan ÇİTİL, Ebebekir YÜKSEL, Necati YILMAZ, Tanıl AKYÜZ

Atmosferik 7Be ve 210Pb Akısının Direkt Olarak Tayini, Marmara ve Ege Denizi İçin Önemi

Aysun ( Tanbay) UĞUR, Sayhan TOPÇUOĞLU

Bursa’daki Tekstil Sanayi’nden Kaynaklanan Klasik Hava Kirleticiler

Yücel TAŞDEMİR, Fatma PAYAN

Marmara Denizi Çevresinde Görülen Hava Kirliliğinin Fiziki Coğrafya Şartlarıyla Bağlantıları

Nuriye GARİPAĞAOĞLU

Kirleticilerinin Atmosferik Kuru Çökelmeleri: Mevcut Metotlar

Yücel TAŞDEMİR

MARMARA DENİZİ’NDE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK

Marmara Denizi’ndeki Balıkçılığın Son Durumu Ve Stokların Geleceğine İlişkin Öneriler

Mustafa ZENGİN, Cengiz MUTLU

İstanbul Boğazı ve Civarındaki Ağ Dalyanları

F. Saadet KARAKULAK

Çanakkale Boğazı (Marmara Denizi) Deniz Florası

Veysel AYSEL, A. ŞENKARDEŞLER, F. AYSEL, Mustafa ALPASLAN

Marmara Denizi’nin İlkbahar 1998’de Zooplankton Yapısı ve Kopepod Türleri

Ebru ÜNAL, A. A. SHMELEVA, J. ZAGORODNYAYA, Ahmet KIDEYŞ

İstilacı Tür Mnemiopsis leidyi (Agassiz, 1865) ile Yerleşik Tür Aurelia aurita’nın (Linn.1758) İstanbul Boğazındaki Dağılımı Üzerine Bir Gözlem

Ahmet N. TARKAN, Melek İŞİNİBİLİR, Hüseyin A. BENLİ

İzmit Körfezi Baskın Zooplankton Türleri

Ahmet N. TARKAN, Enis MORKOÇ, Tuncay M. SEVER

Marmara Denizi’nde 1998 Temmuz – 1999 Şubat Ayında Gerçekleştirilen Demersal Balık Kompozisyonu Üzerine Araştırmalar

Tomris BÖK, Cengiz DEVAL, Işık K. ORAY

Türkiye Sünger Faunası için Yeni Bir Kayıt: Ficulina ficus (L., 1767)

Bülent TOPALOĞLU

Kuzey Marmara Denizi Mesozooplankton Kompozisyonu

Ahmet N. TARKAN, Melek İŞİNİBİLİR, Rahmi G. ÖĞDÜL

Kuzey Marmara Denizi Demersal Balık Stokları Üzerine Ön Araştırmalar

F. Saadet KARAKULAK, Ahmet N. TARKAN, Bayram ÖZTÜRK

DENİZ KİRLİLİĞİ VE ÖNLENMESİ

Gemlik Körfezinde Karasal Kaynaklı Kirlilik Envanteri

Seval Kutlu Akal SOLMAZ, Taner YONAR, Gökhan Ekrem ÜSTÜN

Marmara Denizi’nde Deniz Taşımacılığından Kaynaklanan Deniz Kirliliğinin Boyutları

Serap İNCAZ GÜNER, İ. Kudret RODOPMAN, Günay BİLİCAN

Mudanya Kıyılarında Deniz Deşarjları ve Fekal Kirlenmenin Boyutları

Ufuk ALKAN, Sevil ÇALIŞKAN, Bülent BİRDEN, S.Sıddık CİNDORUK

İstanbul Boğazından Toplanan Mytilus galloprovincialis Örneklerinde Eser ve Toksik Element Düzeyleri

Asiye BAŞSARI, Gülhan TÜRKMEN, Tanıl AKYÜZ

Susurluk Havzasında Su kalitesi Yönetim Stratejilerinin uygulanmasıyla Marmara Denizi’ne Ulaşan Kirlilik Yükünde Beklenen Azalma

Hasan AKYAR , Nesrin KAHRAMANOGLU , Aylin kübra ONUR, Pelin CELTEMEN , Yasemin ÖZBAYRAM , Dilek Can GÖREN

Marmara Denizinin Radyoaktif Kirlilik Boyutu

Seyhan TOPÇUOĞLU, N. GÜNGÖR, Ç. KIRBAŞOĞLU

Marmara Denizinin Sediment ve Organizmalarında Ağır Metal Kirliliği

Seyhan TOPÇUOĞLU, D. KUT, N. ESEN, E. ÖLMEZ (EĞİLLİ), R. KÜÇÜKCEZZAR, A. BAŞSARI,

N. GÜNGÖR, Ç. KIRBAŞOĞLU

Tuzlada Deniz Radyoaktivitesi Tayini ve Değerlendirmesi

A. Beril TUĞRUL, Zuhal ER, İlyas YILMAZ, Ali Osman YILMAZ

Marmara Denizi’ndeki Bazı Balıklarda Pestisit Kirliliği Düzeylerinin Belirlenmesi

Hulusi BARLAS, M. COELHAN, Cuma BAYAT

DOĞAL KAYNAK YÖNETİMİ

Armutlu Yarımadası Yalova-Çınarcık Kıyı Bandı Örneğinde Kıyı Kullanımları ve Turizm Aktiviteleri

Halim PERÇİN, Aslı AKAY

Sinop Örneği ile Marmara Denizi Kıyıları Kullanımı ve Yönetimi

Yalçın MEMLÜK, Elmas ERDOĞAN, Ebru ÇALIK, Tülay CENGİZ, Ayşe Nüket KILIÇ

Çevre Mevzuatı Uygulamalarında Su Kaynakları Kullanımı ve Yönetimi Açısından Yaşanan Sorunlar

Ayla EFEOĞLU, Nedim YEŞİL

President of Prof. Dr. Bayram ÖZTÜRK

President of TBMM Environment Commision Dr. Ediz HUN

Responsible Minister of Government on Maritime Business Prof. Dr. Ramazan MİRZAOĞLU

Marmara Sea Action Plan Panel Session

Photograph from the first day of Symposium with our minister