1st National Aegean Island Meeting

10-11 August 2001 Gökçeada – Çanakkale

The purpose of this meeting was to bring together experts studying the Aegean Sea and Aegean Island and present their studies, creating an interdisciplinary synergy.

Photograph of Participants

Please click to download the proceedings

BİLDİRİLER

Gökçeada’nın Jeomorfolojik ve Hidrojeolojik Yapısı – Yerleşim Planlaması İçin Önemi

Hüseyin ÖZTÜRK

Gökçeada (Kuzey Ege Denizi) Yakın Doğu ve Güneydoğusu Bentik Foraminiferlerinin Taksonomisi

Engin MERİÇ, Niyazi AVŞAR

Saroz Körfezi ile Gökçeada Civarının Gravite ve Manyetik Anomali Haritalarının Dalgacık Yaklaşımı ile Yorumu

A. Muhittin ALBORA, Osman N. UÇAN, Z. Mümtaz Hisarlı

Gökçeada’nın 1990-2000 Yılları Arasındaki Aylık Ortalama Rüzgar Verilerinin Değerlendirilmesi

Güven ÖZDEMİR

Gökçeada Örneği Özelinde Ekolojik Temelli Mekan Organizasyonu

Semra ATABAY, Mehmet Doruk ÖZÜGÜL

Gökçeada Kuzey Sularında Zooplanktonda Baskın Türler

Ahmet Nuri TARKAN, Melek İŞİNİBİLİR, M. Hakan ERK

Bodrum Yarımadasındaki Adalarda Akdeniz Foku Monachus monachus’un Dağılımı Üzerine Araştırmalar

Bayram Öztürk

Gökçeada’nın Kuş Türlerine İlişkin Ön İncelemeler

Asaf ERTAN

Gökçeada Civarındaki Balıklarda Rastlanan Metazoon Parazitlerden Örnekler

Ahmet AKMIRZA

Gökçeada Kuzey Sahili Sünger Faunası Üzerine Bir Ön Çalışma

Bülent TOPALOĞLU

Gökçeada Çevresi Cephalopod Faunası

M. Hakan ERK

Aydıncık (Kefaloz-Gökçeada)’nın Kumul ve Bataklık Florası ve Vejetasyonu

Ö. SEÇMEN, İ. UYSAL, E. KARABACAK

Gökçeada (Ege Denizi, Çanakkale, Türkiye) Deniz Florası

Veysel AYSEL, Berrin DURAL, Emine Ş. OKUDAN, M. ALPASLAN,

İ. UYSAL

Gökçeada Kıyısal Alanında Çeşitli Organizmalarda Cu, Pb, Cd, Zn, Hg ve Deniz Suyun da Coliform, Esherichia coli, Salmonella spp. Düzeyleri

Gülşen ALTUĞ, Hakan ERK

Adalarımızda Bulunan Sürüngen ve Amfibi Türlerinin Biyolojisi ve Ekolojisi

İbrahim BARAN, Oğuz TÜRKOZAN

Bozcaada’nın Polyplacophora (Mollusca) Faunası ve Ekolojisi Üzerine Bir Ön Araştırma

Herdem ASLAN, Hüsamettin BALKIS

Ayvalık Adalarının Florası

Kerim ALPINAR

Foça (İzmir) Çevresi Adaların Florası

Serdar Gökhan ŞENOL, Özcan SEÇMEN

Urla-Taş Adası (İzmir Körfezi, Ege Denizi, Türkiye) Posidonia oceanica (L.) Delile Yataklarının Alt ve Üst Limitlerinin Belirlenmesi

Berrin DURAL, Ayhan ŞENKARDEŞLER, Emine Ş. OKUDAN,

Veysel AYSEL

Ege Denizi’nde Deniz Balıkları Yetiştirciliği ve Yeni Türler

Erdoğan GÜVEN, Sibel ÇOLAK, Adem ÇOLAK

Ege Adaları Sualtı Turizm Potansiyeli

Tuğba ESKİÇIRAK, Orçun AKIN

Karaburun Adaları’nın (Ege Denizi, İzmir, Türkiye) Deniz Florası

E.Ş. OKUDAN, Berrin Dural, Veysel AYSEL, F. AYSEL

Foça Adaları (Ege Denizi, İzmir, Türkiye) Deniz Florası

Veysel AYSEL, Berrin DURAL, E.Ş. OKUDAN, F. AYSEL

İzmir Körfezi (Ege Denizi, İzmir, Türkiye) Adaları Deniz Florası

Veysel AYSEL, Berrin DURAL, E.Ş. OKUDAN, F. AYSEL

Ege Adalarında Çevresel Güvenlik

Mesut Hakkı CAŞIN

 

2nd National Aegean Island Meeting

2-3 July 2004 – Gökçeada

 

Proceedings

Dispute of Sovereignty in the Aegean: Unceded Turkish Islands

Ali KURUMAHMUT

Sertaç Hami BAŞEREN

Two Tiny Rocks, Two Modest Suggestions

Erdem DENK

The Role of Islands in Maritime Delimitation: The Reflections of the State Practice

Yücel ACER

Observation on the Islands of Turkey in the Aegean Sea

Metin TUNCEL

Geographical Observations on Bozcaada

Erdoğan AKKAN

Interpretations on the Sea-Level Changes Along the Coasts of Kuş̧adası Bay and Samos Island

İlhan KAYAN

The Maps of Aegean Islands in the Naval Museum Library

Rasim ÜNLÜ

The Island of Lesbos-Midilli Under the Ottomans, 1462 – 1912 Remarks on its Population, Economy and Islamic Monuments

M. KIEL

The Historical Process of the Turkish Settlement in the Island of Limnos

Feridun M. EMECEN

Bozcaada (Tenedos) Before and After its Capture by Venice in 1656

Ersin GÜLSOY

Coğ̆rafya-yı Örfi̇ (1827) Örfi̇ Pasha’s Unknown Work of the Aegean Islands in Greek Rebellion

Fikret SARICAOĞLU

The Re-Establishment of the Ottoman’s Civilian Administration on Tashoz

Ali ARSLAN

Transfer of the Island Tashos from the Egyptian Waqf Administration to the Thessalonili Vilayet (1902)

Süleyman KIZILTOPRAK

Economic Life ın Crete: Private and Trust Estate Sales (1650-1657)

Mustafa OĞUZ

Foundation (Vakıf) Establishment Process ın Mytilene Island under the Rule of the Ottoman Empire

Ömer İŞBİLİR

Crete and Poems

İskender PALA

Observations on Late Ottoman Scholars from the Aegean Islands

Mehmet İPŞİRLI

Rhodes and Dodecanese in Turkish War of Independence

Gülcan YILMAZ

The Groundstone Industry of the Early Bronze Age Settlers of the Yenibademli Mound

Halime HÜRYILMAZ

Please click to download the proceedings.