CeNoBS Projesi

İyi Çevresel Duruma Ulaşmak için Setase (D1) ve Gürültü İzleme (D11) Sistemi Kurarak Deniz Strateji Çerçeve Yönetmeliği’nin Uygulanmasını Destekleme Projesi

Avrupa Birliği’nin temel ilkelerini temsil eden Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi (MSFD), 2020 yılına kadar Avrupa denizlerinde “İyi Çevresel Durum” (GES) kriterlerine ulaşmayı amaçlamaktadır. Karadeniz bu bağlamda, en kırılgan durumda olan bölgesel denizlerden biridir. Avrupa Birliği’ne üye devletler Romanya ve Bulgaristan, Avrupa Birliği’ne üye olmayan Türkiye ve Ukrayna ile yakın işbirliği içinde MSFD’nin uygulanmasından sorumludur.

İki yıl sürecek olan proje faaliyetleri, Karadeniz’de bulunan yunus popülasyonlarının miktarı, dağılımı ve hedef dışı av baskısı ile ilgili temel verileri elde etmek ve bölgede etkili gürültü izlemesi yapabilmek amacıyla Ocak 2019’da başlamıştır.

Temel amaçlar; D1 (Biyolojik Çeşitlilik) yunuslarla ilgili kriterlerin ve eşik değerlerin oluşturulmasının sağlanması, Karadeniz’de D11 (Enerji ve Gürültü) gürültü izleme gelişiminin değerlendirilmesi, desteklenmesi, proje faaliyetleri ve sonuçlarının yayılması yoluyla Karadeniz bölgesinde koordinasyonun güçlendirilmesidir.

www.cenobs.eu

twitter.com/CeNoBS