ANEMONE PROJESİ

Karadeniz Ekosisteminin İnsan Baskısına Karşı Hassasiyetinin Değerlendirilmesi

Bu proje, Ulusal Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü “Grigore Antipa” (NIMRD) (Koordinatör), Mare Nostrum, Okyanus Bilimler Enstitüsü, Bulgaristan Bilimler Akademisi (IO-BAS), Ukrayna Ekolojik Deniz Biyolojisi Merkezi (UkrSCES), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Marmara Araştırma Merkezi (TUBİTAK-MAM) ve Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV)’ nın partnerliğinde, ortaklar arasında işbirliği ve uyumlu hale getirilmiş yöntemler aracılığıyla Karadeniz’in durumunu değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Proje, mevcut bölgesel (Karadeniz Entegre İzleme ve Değerlendirme Programı – “BSIMAP”) ve ulusal izleme programlarına, diğer Bölgesel Deniz Sözleşmeleri’nin en iyi uygulamalarına ve Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi (MSFD)’ nin ilkelerine dayanmaktadır. Projede yer alan görevler; seçilen alanlarda durum incelemeleri yapılması, kıyılarda ve açık denizlerde Karadeniz İzleme ve Değerlendirme Rehberliği’nin test edilmesi, nehirlerin, Karadeniz’in su kalitesi üzerindeki etkilerinin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi, insan baskısı altında olan kıyısal ekosistemlerin tepkileri, sıcak noktaların belirlenmesi ve öncelik kazanması için yöntemlerin uygulanması, uyarlanabilir Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) prosedürleri hakkında rehberlik aracı ve ortak bilimsel seferler düzenlenmesi şeklindedir. Projeyle ilgili değerlendirmeler, biyolojik çeşitlilik, ötrifikasyon, kontaminasyon, denizel çöpler vb. konular üzerinden yapılacaktır. Ayrıca, sucul organizmaların kimyasal kontaminasyonu ve potansiyel riskler hakkında yeni veriler sağlamak amacıyla Karadeniz’de yaşayan deniz ürünlerinin kalitesi üzerine de bir pilot çalışma yürütülecektir. Halkı bilinçlendirmek adına, denizel çöpler ve setaseler üzerine iki adet saha çalışması gerçekleştirilecektir. Proje faaliyetleri aracılığıyla toplanan veriler ve bilgiler, bölgesel ortaklar, genel kamu ve ilgili paydaşların kullanabileceği uygun ve açık bir veri havuzu oluşturacak, böylece mevcut Karadeniz veri tabanının iyileştirilmesine, geliştirilmesine ve insan kaynaklı değişimlerin daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunacaktır. 28 ay sürecek olan proje, 26.07.2018 tarihinde başlamış olup 25.11.2020 tarihinde bitecektir.

Proje websitesi ve Facebook sayfası için lütfen tıklayınız.

Başlangıç Toplantısı Basın Bülteni için lütfen tıklayınız.

Proje tanıtım broşürü için lütfen tıklayınız.

Ortak Bilimsel Araştırma Seferi basın bültenleri için lütfen tıklayınız. 1 2

Projenin 2. broşürü için tıklayınız (İngilizce)

Projenin 1. Haber Bülteni için tıklayınız (İnglizce)

Projenin 2. Haber Bülteni için tıklayınız (İngilizce)

Projenin 3. Haber Bülteni için tıklayınız (İngilizce)

Projenin 4. Haber Bülteni için tıklayınız (İnglizce)