Genel Kurul Duyurusu

Vakfımızın yıllık olağan Genel Kurul Toplantısı’nın Beykoz Vakfı’nda 1 Eylül 2023 tarihinde 14:00-17:00 saatleri arasında, çoğunluk sağlanamazsa yine aynı yer ve saatte 16 Eylül 2023’de yapılmasına karar verildi. Gündem Toplantı açılış ve yoklama alınması Başkanlık Divanı’nın, katip üye ve oy sayım üyesinin seçimi ve toplantı evraklarının imzası için başkanlık divanına yetki verilmesi Gündem maddelerinin okunarak oylamaya sunulması, varsa gündeme ek önerilerin görüşülmesi ve onaya sunulması Yönetim Kurulu’nca hazırlanan çalışma raporu, denetçi raporu ve hesap hülasasının okunması ve görüşülmesi Yönetim Kurulu faaliyet raporu, denetçi raporu ve hesap hülasasının onaya sunulması Danışma Kurulu üyeleri seçimi ve onaylanması (Vakıf kuruluş maddesi gereği) Yeni çalışma programı ve bütçenin sunumu Diğer konular Öneri ve dilekler […]