Geleneksel Balıkçılık – Asaf Ertan – Mart 2014

Bakanlığa öneriler: Türkiye balıkçılığı nasıl kurtarılır? 5000 tekne sahibi ne yapacak? Kıyı balıkçılığı nasıl teşvik edilir? Geleneksel balıkçılıkta yasaklar? Geleneksel balıkçılığa geçmek isteyenlere sınırlama nasıl konur? Geleneksel balıkçılık nasıl denetlenir? Balıkhanelerin geleneksel balıkçılıkta yeri nedir? Açık deniz balıkçılığı nasıl teşvik edilir? Soğuk zincir, fabrika gemiler, pazarlama sorunları nasıl giderilir? Uygulanan teşvik politikaları şimdiye kadar başarılı oldu mu? Kitlesel balık avcılığı uygulamalarının dünya denizlerini tüketircesine genişlemesi çok daha az balık avlamaya elverişli geleneksel avcılıkların, sürdürülebilir balıkçılık için, gündeme gelmesini zorladı. Tüm bilgilere, önlemlere, denetimlere rağmen kitlesel balık avcılığının okyanuslara verdiği zararlar azaltılamıyor. Sektörde yatırımların çok boyutlu ve pahalı olması, talebin önlenemez oluşu, getirinin tatlılığı, ülkelerin alan rekabetinde üstünlük politikaları sürdürülemez boyuta […]