07.07.2020

Sayın VAKIF KURUCULARIMIZ VE GENEL KURUL ÜYELERİMİZ

Vakfımızın 2020 yılı genel kurul toplantısı aşağıdaki gündemle 21 Temmuz günü TÜDAV genel merkezi / Beykoz’da saat 14:00’da yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın 28 Temmuz 2020 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Toplantıya katılmanızı önemle rica eder, saygılar sunarım.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

Gündem:

  1. Toplantı açılış ve yoklama yapılması,
  2. Başkanlık Divanı’nın, katip üye ve oy sayım üyesinin seçimi ve toplantı evraklarının imzası için başkanlık divanına yetki verilmesi,
  3. Gündem maddelerinin okunarak oylamaya sunulması, varsa gündeme ek önerilerin görüşülmesi ve onaya sunulması,
  4. Yönetim Kurulunca hazırlanan faaliyet raporu, denetçi raporu ve hesap hülasasının okunması ve görüşülmesi,
  5. Hesap özeti, faaliyet raporu, denetçi raporu görüşülmesi ve onaylanması ile Başkan, yönetim kurulu ve üyelerinin oylanarak ayrı ayrı ibrası,
  6. İki yıl görev yapacak yeni yönetim kurulu ve denetim kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi,
  7. Danışma kurulu üyeleri seçimi ve oylanması (Vakıf kuruluş maddesi gereği),
  8. Yeni çalışma programı ve bütçenin sunumu,
  9. Öneri ve dilekler,
  10. Kapanış

Prof. Dr. Bayram Öztürk

Vakıf Başkanı

Pdfi için lütfen tıklayınız.