Marmara Denizi için Koruma Alanı Önerileri

TUDAV’IN
MARMARA DENİZİ’NİN KORUNMASI İÇİN KORUMA ALANI ÖNERİLERİ

TUDAV, Marmara Takım Adaları ile İstanbul Adaları (Prens Adaları)’nınbarındırdıklarızengin ekolojik birimler ve habitatlar nedeniyle Ege, Marmara ve Karadeniz arasındatürve genetikçeşitlilik bakımından atlama taşı görevi yapması nedeniyle ekte verilen haritalardaki alanların içindeki bölgenin olta ve uzatma avcılığı dışında her türlü avcılığa kapatılması ve Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi, AB Habitat Direktifi ve Natura 2000 kapsamında HASSAS alanlar olması nedeniyle koruma alanı ilan edilmesini önermektedir (Harita 1 ve 2).


Harita 1. İstanbul Adaları


Harita 2. Marmara Takım Adaları

TUDAV’ın Marmara Denizi için Deniz Koruma Alanları önerileri Cumhuriyet Bilim Teknoloji Dergisi’nin 13 Nisan 2012 tarihli 1308. sayısında yayınlanmıştır. Makaleye ulaşmak için lütfen tıklayınız.