Bütünleşik Kıyı Alanlarının Yönetimi

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNDP), Akdeniz Eylem Planı (MAP) Çerçevesinde ‘Akdeniz Bütünleşik Kıyı Alanlarının Yönetimi (Integrated Coastal Zone Management ofMediterranean) için uluslararası bir protokol hazırlamaktadır. Daha önce Split (Hırvatistan) ve Loutraki’de (Yunanistan) bir araya gelen uzmanlarca 4 toplantı yapılmıştır olup Splitte yapılan 5.toplantı’ya Vakfımızı temsilen Yard.Doç.Dr. Erdoğan Güven katılmıştır. Akdeniz Ülkeleri resmi temsilcilerinin yanı sıra hükümetler arası uzman gurupların, birleşmiş milletlerin ilgili kuruluşlarının da katıldığı toplantılara TÜDAV gözlemci Sivil Toplum Kuruluşu olarak katılmaktadır. 6 başlık altında, genel kavramlardan, yönetim alanındaki işbirliğine, bölgenin ekonomik etkinliğinden, çevresel parametrelere kadar 32 madde görüşülmüş olup maddelerin tamamı üzerindeki görüşmeler sürmektedir. Protokol bittiğinde katılımcı ülkelerin parlamentolarında kabul edilip bağlayıcı nitelikte bir uluslararası anlaşma protokolüne dönüşecektir.