Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV), Ülkemizde deniz bilimleri konusunda araştırmalar yapmak deniz yaşamını korumak, deniz kültürü ve sevgisini halkımıza özellikle gelecek kuşaklara taşımak ve korumak amacıyla 1997 yılında kuruldu. Vakıf kuruluşundan buyana deniz sorunlarıyla ilgili 24 adedi İngilizce 26 adedi Türkçe olmak üzere 50 kitap yayınladı. Vakıf gerek Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Programı (UNEP–UNDP) ve Avrupa Birliği gibi uluslararası kuruluşların, gerekse özel sektörlerin desteklediği pek çok araştırma ve koruma projesi yürütmüş ve yürütmektedir. TÜDAV Karadeniz Çevre Programı (BSERP), Akdeniz Eylem Planı (MAP) ve Birleşmiş Milletler(UN) gözlemcisi sıfatını da almıştır. Denizlerin korunması konusunda yaz okulları ve seminerler yoluyla eğitim çalışmaları da yapan vakıf sadece 2003 – 2004 döneminde 10.000 öğrenciye deniz koruma seminerleri vermiş ve yayınladığı “Bizim Denizlerimiz” isimli kitapları ilköğretim okullarına dağıtmıştır. Vakıf, başta Türk boğazlarında kirlenme, denizel biyolojik çeşitlilik, sürdürülebilir balıkçılık, deniz koruma alanları ve deniz hukuku gibi güncel birçok sorunla ilgili çalıştaylar ve kurslar düzenlemekte ve politika üretmektedir. Vakıf özellikle Türk Boğazları bölgesi ve Karadeniz’de sürdürülebilir balıkçılık konusunda çalışmalar yürütmektedir. Ayrıca, seminerler vererek sorumlu balıkçılık ilkelerini Türkiye’de uygulanması için çaba göstermektedir. Gemi kökenli kirlenmenin önlenmesi ve MARPOL 73-78 sözleşmesinin geliştirilmesi için ilgili kurumlarla işbirliği yapılmaktadır. Türkiye denizleri için bir başvuru kurumu olan vakfımızın çalışmalarını www.tudav.org adresinden takip etmek mümkündür. 
Denizlerle ilgili her türlü sorularınız ve üyelik için  adresine e-posta gönderebilirsiniz.

DENİZEL BİYOLOJİK ZENGİNLİKLERİMİZ HIZLA AZALIYOR

Bir zamanlar Kılıç ve Orkinos balıkları İstanbul Boğazı’ndan geçerek Karadeniz’e göç ederlerdi. Göçmen balıklar da öyle. Ama ekolojik bir koridor olan “Boğaz” karmaşık kökenli kirlenme ve aşırı avcılık nedeniyle tehdit altında. Biz balıkçılara ve yerel halka sürdürülebilir balıkçılık ve kirlenmenin önlenmesi için bilgi veriyoruz. Ülkemizde artık nesli tükenmekte olan Akdeniz Foklarının korunması konusundaki çalışmalarımız devam ediyor. Orfozlar, lahozlar, denizkaplumbağaları, yunuslar ve balinalar ve daha bilemediğimiz birçok tür sularımızda yaşam savaşı veriyor.

TÜDAV’IN HEDEFLERİ

Bilgi Bankası

Ülkemizde denizlerimizle ilgili yapılan çalışmalara, araştırmacıların daha kolay ulaşması amacıyla denizlerimizle ilgili bir veri tabanı oluşturulmaktadır. Özellikle gemi kazaları konusundaki bu veri bankası önemli bir başvuru kaynağıdır.

Araştırma

TÜDAV, Biyolojik çeşitlilik başta olmak üzere çeşitli araştırma projelerini yürütmektedir. Bu kapsamda Türk Boğazları konusunda uzun süreli bir izleme projesi yürütülmektedir.

Yayın

Araştırmalar bir yandan Türkçe ve yabancı dilde bilim dünyasına sunulmakta, öte yandan denizlerimizle ilgili güncel sorunlar üzerine kitaplar hazırlanmaktadır. Vakfımız, Türk Sucul Yaşam Dergisi adıyla yılda bir bilimsel makaleden oluşan dergi yayınlamaktadır. Ayrıca 2011 yılından itibaren, uluslararası veritabanlarında taranan “Journal of the Black Sea/Mediterranean Environment” adlı süreli bilimsel derginin yayıncısıdır.

Eğitim

Denizlerimizle ilgili her türlü bilginin geniş kitlelere ulaştırılmasına TÜDAV büyük bir önem vermektedir. Belli dönemlerde seminer ve yaz okullarında yapılan eğitim çalışmaları yoluyla, denizel çevre tanıtılmakta, deniz çevre runları ve koruma yöntemleri tüm toplum katmanlarına anlatılmaktadır. Türkiye denizleri ve deniz canlılarının tanıtılması amacıyla sualtı fotoğraf yarışmaları ve balıkçılık festivalleri düzenlenmektedir. TÜDAV özellikle denizcilikte ileri ülkelerdeki yayınlardan, ünlü yazarların yapıtlarını halkımıza okutmayı amaçlayarak, çeviri projesine ünlü deniz bilgini ve yazarı Norveçli Thor Heyerdahl’ın RA isimli kitabı ile başlamış bulunmaktadır.

Özel Koruma Alanları

Hem araştırma ve uygulamaların yapılabileceği, hem de kişilerin denizel yaşamı anlayabileceği deniz parkı ve özel koruma alanları oluşturulması konusundaki çabalarımız devam etmektedir.

gokceadasualtiparki.org