Genel Kurul 2020 Duyurusu

07.07.2020 Sayın VAKIF KURUCULARIMIZ VE GENEL KURUL ÜYELERİMİZ Vakfımızın 2020 yılı genel kurul toplantısı aşağıdaki gündemle 21 Temmuz günü TÜDAV genel merkezi / Beykoz’da saat 14:00’da yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın 28 Temmuz 2020 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır. Toplantıya katılmanızı önemle rica eder, saygılar sunarım. Gereğini bilgilerinize arz ederim. Gündem: Toplantı açılış ve yoklama yapılması, Başkanlık Divanı’nın, katip üye ve oy sayım üyesinin seçimi ve toplantı evraklarının imzası için başkanlık divanına yetki verilmesi, Gündem maddelerinin okunarak oylamaya sunulması, varsa gündeme ek önerilerin görüşülmesi ve onaya sunulması, Yönetim Kurulunca hazırlanan faaliyet raporu, denetçi raporu ve hesap hülasasının okunması ve görüşülmesi, Hesap özeti, faaliyet raporu, denetçi raporu […]